Återvinning och avfall tema på ForskarFredag

– Jag tror att många förknippar återvinning med något tråkigt och nu får jag chansen att berätta för eleverna att det inte är så. Jag tycker ju att det här är så kul och viktigt och vill gärna motivera och inspirera andra. Jag ska berätta hur det kom sig att jag började jobba med återvinning – min väg hit, säger CITs Max Björkman.

 

Max är civilingenjör med masterexamen inom industriell ekologi och har jobbat med återvinningsprojekt på CIT i snart tre år. På fredag deltar han i ForskarFredag genom att hålla föredrag på en gymnasieskola i Lidköping, där årets tema är återvinning och avfall. Syftet med evenemanget är bland annat att väcka nyfikenhet på forskaryrket och inspirera unga till högre utbildning.

– Jag vill lyfta utmaningarna inom återvinningsindustrin – det som gör området så intressant, säger Max.

Han pekar på att grundförutsättningarna för återvinning skiljer mycket mellan olika produkter och att förutsättningarna i hög utsträckning bestäms redan när en produkt designas och tillverkas. Komplexiteten har också ökat i de produkter vi använder idag, viket påverkar hur de kan återvinnas.

– Som exempel tänker jag visa en telefon från 60-talet och en modern telefon, säger Max.

Själv hade Max inte minsta tanke på att forska om och jobba med återvinning när han gick på gymnasiet. Han gick naturvetenskapligt program med musikinriktning och då var musiken viktigast.

– Jag ville egentligen bara spela musik med mina kompisar. Annars tänkte jag inte så mycket på vad jag skulle bli, även om jag ville klara skolan bra.

När han senare började läsa bioteknik på högskolan var det för att kunna arbeta med läkemedelsforskning. Ett mellanår, när han reste mycket i Kina och Sydostasien och såg konsekvenserna av produktion, konsumtion och transporter, fick honom på andra tankar och in på miljöspåret.

– Jag hoppade av tåget i Peking och kunde knappt andas på grund av föroreningarna.

Att han före och under studietiden hämtat sopor med sopbil och arbetat på en återvinningscentral bidrog också till att han ville jobba mer strategiskt med återvinningsfrågor. Ganska snart efter avslutade mastersstudier började han jobba med tillämpad forskning inom återvinningsområdet på CIT.

-Vi arbetar främst med avfallsslagen bilar, elektronik och bygg- och rivningsavfall. I våra uppdrag jobbar vi för att öka återvinningen, exempelvis genom att göra analyser, ta fram prognoser och utveckla konkreta förbättringsförslag, säger Max. Det kan vara i stora EU-projekt, i fleråriga nationella forskning- och utvecklingsprojekt ihop med många företag och flera högskolor eller i konsultuppdrag direkt mot industrin. Bland annat tar vi fram prognoser för hur vi tror att marknaden för vissa avfall kan komma att se ut. Prognoserna används som underlag för investeringar i nya processer. Dessutom löser vi konkreta problem för företagen.

Max trivs på CIT – främst är det blandningen av akademi och näringsliv som han uppskattar. Han ser arbetet som utvecklande och även att det är kul och belönande att veta att han bidrar till en bättre miljö.

Rent teoretiskt kan man återvinna det mesta. Det tar bara mer eller mindre lång tid och är även en ekonomiskt viktig fråga. CIT-medarbetarna som jobbar med återvinning tittar på hur man kan designa och bygga för att återvinningen ska gå smidigare när produkten väl är förbrukad. En övergripande målsättning är att helt enkelt kunna återvinna mer, och gärna på ett så effektivt sätt som möjligt. Återanvändning och återbruk är också viktiga alternativ, som om möjligt, helst bör väljas framför återvinning.

– På fredag hoppas jag kunna visa hur det är att jobba med forskning på det sätt vi gör, säger Max, med tillämpad forskning och utveckling. Återvinning är kul!

Fakta om Forskarfredag:

ForskarFredag är vetenskapsfestivalen där forskare och allmänhet möts. Över hela landet bjuds skolelever, studenter och allmänhet in till evenemang som både har lokal och internationell prägel.

ForskarFredag väntas locka omkring 20 000 besökare. Aktiviteterna på de 31 orterna inkluderar allt ifrån lugnare science cafés, samtal och workshops till aktiviteter med högre tempo – science slams, Forskar Grand Prix och scenshower. Experiment och prova på-aktiviteter är vanliga inslag.

Syftet med ForskarFredag är att skapa mötesplatser för forskare och allmänhet och visa hur spännande, roligt och vardagsnära forskning kan vara. ForskarFredag vill också väcka nyfikenhet på forskaryrket och inspirera unga till högre utbildning.

Vetenskapsfesten är en del av European Researchers’ Night som äger rum den sista fredagen i september varje år sedan 2005. Förra året nåddes 1,1 miljon besökare i över 250 städer i Europa och närliggande länder.

Fler nyheter
Nyheter | 28 juni 2024
Till minne av Patrik Carlsson
Nyheter | 27 juni 2024
Känner du till femstegsprocessen?
Nyheter | 20 juni 2024
Hemelektronik och miljö – hur tänker du?

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.