Bridging the gap between vision and reality

Eventinformation

Start: 2023-11-27 13:00

End: 2023-11-27 16:30

Location: Visual Arena, Lindholmspiren 3, 417 56 Gothenburg

The Digital Twin Cities Center at Chalmers University invites you to an illuminating day where we delve into the latest developments in urban digital twins and discuss the gap between visionary concepts and practical realities. Join us on November 27, 2023, for an immersive experience at the Digital Twin Cities Centre (DTCC). We’ve gathered a team of experts specializing in visualization, auralization, and data to showcase the cutting-edge advancements in urban digital twins.

Get hands-on with emerging technology and engage in insightful discussions with our experts.

Read more and sign up here.

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.