Västsverige visar vägen för effektiv och storskalig CCS

Eventinformation

Start: 2021-03-12 08:15

End: 2021-03-12 09:45

Location: Online

CCS (Carbon Capture and Storage) ses som en viktig del i omställningen av det globala energisystemet och det pågår flera utvecklingsprojekt inom området. För industrin i Västsverige kan CCS vara en nyckel till fossiloberoende och på sikt negativa utsläpp. Men vad krävs av företagen, forskningen och politiken för att satsningarna ska bli verklighet?

Den 12 mars bjuder COWI och Klimatledande Processindustri/Västsvenska Kemi- och Materialklustret in till ett webbseminarium för att presenterar pågående forsknings- och demonstrationsprojekt inom CCS, som kan leda till att Göteborg och Sverige blir först i världen med att skapa en optimal logistik- och infrastrukturlösning för CCS i industriell skala.

Att etablera tekniken och skapa värdekedjan som behövs för att effektivt fånga in, transportera och lagra koldioxid kräver nya sätt att samarbeta, investera och finansiera. Projektet CinfraCap är ett unikt samarbete mellan företag inom hela värdekedjan för CCS. Projektet drivs av Göteborgs Hamn, Preem, Nordion Energi, Göteborg Energi, Renova och St1 och fokuserar på att ta fram en lösning för att kunna samla in och transportera koldioxid i Göteborg i syfte att radikalt minska utsläppen i regionen. Under ledning av COWI genomförs en förstudie i projektet med syftet att bidra med en mer heltäckande bild av logistikkedjan för CCS, från förvätskning och mellanlagring via distribution till fartyg, för transport vidare till slutlagring.

Under webbseminariet presenteras dessutrom resultat från ett projekt som vi på Chalmers Industriteknik projektlett inom Klimatledande Processindustri: ”Finansieringsmöjligheter för större infrastrukturprojekt för klimatomställning i Västsverige”. Det blir också en uppdatering från det  norska projektet Northern lights, som berättar om nuläge och erfarenheter kring hur långsiktig lagring av koldioxid ska fungera, som är en central del av lösningen.

Seminariet avslutas med en paneldiskussion där Linda Werner, Preem och Hans Kreisel, Nordion Energi från projektet CinfraCap, samt Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson, Miljöpartiet och Rickard Nordin, klimat- och energipolitisk talesperson Centerpartiet, diskuterar hur de aktuella förutsättningarna och utmaningarna ser ut för storskalig koldioxidinfångning.

Program

Presentation av CinfraCap – Isabella Herstad Norin, COWI.
Våren 2020 påbörjade COWI en förstudie inom projektet CinfraCap, på uppdrag av sex stora energiaktörer i Västsverige för att ta reda på om det finns en gemensam lösning till en effektiv och hållbar infrastruktur för infångad koldioxid. Hör mer om motivet till studien och varför gemensamma lösningar är viktiga!

Presentation av status Northern Lights CCS – Kjetil Wilhelmsen, Northern Lights.
Northern Lights är en del av den norska satsningen på fullskalig CCS. Northern Lights innefattar transport av infångad flytande koldioxid via pipeline till en permanent lagring under havsbotten i Nordsjön. Flera svenska och norska industrier och även många andra nordiska och kontinentaleuropeiska länder, har tecknat samarbetsavtal med Northern Lights om framtida lagringsmöjligheter.

Presentation av Finansiering av CCS – Hanna Tornevall, CIT Industriell Energi och Simon Harvey, Chalmers.
För att de energiintensiva industrierna i Västsverige ska nå netto-nollutsläpp krävs i många fall omfattande åtgärder, exempelvis CCS, som ska finansieras. Projektet vill bidra med att belysa finansieringsfrågan och de möjligheter till offentlig finansiering som finns samt ta fram konkreta strategier för att ta del av pengarna. Projektet involverar såväl västsvenska industrier som relevanta forskningsgrupper.

Panelsamtal och frågestund
Seminariet avslutas med en paneldiskussion där vi bjudit in Hans Kreisel, Nordion Energi och Linda Werner, Preem från projektet CinfraCap, samt politikerna Lorentz Tovatt, Miljöpartiet och Rickard Nordin, Centerpartiet. I panelen diskuteras hur de aktuella förutsättningarna och utmaningarna ser ut för storskalig CCS-infångning. Panelen modereras av Hanna Paradis, processledare Klimatledande Processindustri.

Seminariet streamas via Zoom och kommer spelas in för att kunna ses i efterhand.

Anmäl dig senast 10 mars, välkommen!

Mer information och anmälan hos Västsvenska Kemi- och Materialklustret

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.