Chalmers Industriteknik är med och utvecklar verklighetslabb för framtidens digitala vårdlösningar

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har fått 2,9 miljoner kronor från Vinnova för att utveckla ett verklighetslabb inom Framtidens Vårdavdelning på SU Östra sjukhuset. Chalmers Industriteknik deltar som part i projektet och bidrar med koordinatorstöd till projektledaren i de delar av projektet som rör test av produkter i verksamheten.

– Vi är väldigt glada och stolta över att Vinnova såg kapaciteten i vårt projekt, säger Jenny Vilg som varit med och koordinerat ansökan och kommer att ha rollen som koordinatorstöd i projektet. Det är ett spännande samverkansprojekt mellan offentlig verksamhet, akademi och marknad, som kan komma att visa vägen för framtida innovationsprojekt inom vården.

Projektet ska enligt SUs webbplats fokusera inom ett avgränsat område inom vilket man har chans och ambition att bli världsledande och attraktiv samarbetspartner. Målet är att genom utveckling kunna öka kommunikation och delaktighet via en så kallad bedside-platta. Den fungerar som en surfplatta där patienten till exempel själv ska kunna välja och beställa mat och dryck, föra dagbok och aktivt delta i sin egen vård för att på så vis bli mer delaktig i vård och behandling. Jenny Vilg kommer att fylla en viktig funktion inom kommunikation mellan projektparter, samordning och dokumentation.

Intressant med digitala lösningar för omvårdnad

– Jag tycker att det är mycket intressant med digitala lösningar för själva omvårdnaden. Tidigare har jag mest kommit i kontakt med medicinsk forskning, säger Jenny Vilg. Under ansökningsskrivandet läste jag en del litteratur och har förstått att det är avgörande med effektivisering av vårdprocesser, för att även i framtiden kunna bibehålla en acceptabel vårdkvalitet. Det är jättespännande att få vara del av utvecklingen i området!

Chalmers Industriteknik har tidigare deltagit i Vinnova-ansökningar tillsammans med Innovationsplattformen inom Västra Götalandsregionen. Samarbetet har fungerat bra och Chalmers Industriteknik har under våren fått koordinera tre nya ansökningar inom Vinnovas utlysning ”Verklighetslabb inom offentlig verksamhet”.

– Jag har inte någon expertis inom e-nursing, men har tidigare erfarenhet av samverkan mellan vård, akademi och marknad. Dessutom är jag uppvuxen bland sjuksköterskor och vet att värdera deras roll i vården – jag ser att jag har stor förståelse för de problemställningar som uppkommer i diskussioner inom projektgruppen. Jag hoppas att detta, i kombination med min projektledar- och forskningserfarenhet, gör att jag kan bidra positivt till projektet.

Övriga externa aktörer i projektet är VGR IT och företaget BEST som arbetar med patientsignaler och överfallslarm för vårdsektorn.

Läs om projektet på Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats

Länk till Vinnovas webbplats

Länk till Innovationsplattformens webbplats

Fler nyheter
Nyheter | 28 juni 2024
Till minne av Patrik Carlsson
Nyheter | 27 juni 2024
Känner du till femstegsprocessen?
Nyheter | 20 juni 2024
Hemelektronik och miljö – hur tänker du?

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.