Nyfiken på! Vår kollega Kari Hjelt, Head of Innovation på Graphene Flagship

Grafen & andra 2D-material
Vi har ställt några frågor till vår kollega Kari Hjelt, Head of Innovation på Graphene Flagship. Graphene Flagship är en EU-satsning som pågått i tio år.

Hur länge har du varit anställd på Chalmers Industriteknik, och vad var det som gjorde att du ville jobba här?
Jag började i januari 2016 och det som attraherade mig var möjligheten att kunna påverka framtiden. Att minska gapet mellan innovation och företag. Chalmers Industriteknik erbjuder en plattform för samverkan. Här finns ambitiösa, drivna och kloka människor i en kreativ arbetsmiljö med gott om idéer.

Vad har du för bakgrund?
Jag är teknologie doktor, och gjorde min avhandling om halvledartillverkning och optisk karakterisering. Jag har också arbetat med supraledande magneter, optoelektronik och biokemiska detektorer under mina akademiska år. Detta har gett mig en bred förståelse för olika teknikområden. I början av min karriär fick jag ett råd från ett framgångsrikt teknikföretags CTO att ”T-ingenjörer” är mest värdefulla. T innebär att man först går på djupet i ett ämne och sedan expanderar till andra områden. Jag känner att jag har gjort flera ”T” i mitt liv.

Efter akademiska år arbetade jag i Nokia, både med forskning och Ventures som direktör. Jag etablerade två stora forskningslaboratorier på Nokia och var också involverad i att skapa cirka tio ventures. Jag tog också en Executive MBA vid London Business School 2010. Efter Nokia har jag varit partner på en accelerator och grundare av två startups. Så jag har gått vägen via att vara forskare, uppfinnare och affärsman.

”En styrka är att ha inblick i flera olika branscher, och kunskap i hur företag och business fungerar.”

När du ser tillbaka på dina år på Graphene Flagship, vad är du mest stolt över?
I början var det väldigt svårt att ”sälja in” innovationsarbetet till de vetenskapliga arbetspaketen. Vi konkurrerade om samma budget, så varje euro var en hård kamp. Lite i taget har intressenterna sett värdet i innovationsarbetet. Jag är stolt över att innovationsarbetet och teamet har fått erkännande både från projektpartner och EU, och recensionerna har varit mycket positiva. Vi skapade också nya strukturer såsom affärsutvecklingsfunktionen, spearheads och EPL, vilket bidragit till 20 avknoppnings- eller nystartade företag. Vi har gått i spetsen för innovativa sätt att hantera innovation i forskningsprojekt och överbrygga klyftan från forskning till industri. Innovationsåtgärder ses nu som en nödvändig och viktig del i projektet.

”Det är viktigt att bygga broar mellan industrin och forskningen. En minskning av den tekniska risken är en förutsättning för många inom industrin, innan man kan ta marknadsrisker.”


Graphene Flagship 10 år – vad har överraskat dig när du blickar tillbaka? Något område som har utvecklats annorlunda än förväntat?
Jag är faktiskt förvånad över hur mycket vi har åstadkommit och hur många av de ambitiösa ursprungliga målen som har uppnåtts eller överträffats. Ett positivt och överraskande område är biomedicin. I början var de kommersiella utsikterna mycket oklara och ”kundernas” intresse var ganska lågt. Detta område har dock visat sig vara ett av de mest industriella just nu med två nystartade företag som har kommit en bra bit på väg mot kommersialisering.

Spjutspetsprojekt – kommentarer om idén, genomförandet och resultaten. Vad kommer att hända härnäst?
Vi ville stimulera och påskynda TRL-klättringen i de mest lovande sektorerna. Vi hade en mycket ambitiös dröm om att skapa projekt som leddes av industrin och som syftade till avancerade demos och prototyper. Vi fick in 45 ansökningar och valde ut 10 spjutspetsar. Spjutspetsstrukturen har fungerat mycket bra för att överbrygga klyftan från forskning till industri. Många av spjutspetsarna har anpassats till konkreta färdplaner och affärsplaner i företagen. I nästa fas kommer företagen förhoppningsvis att fortsätta det goda arbetet med utvalda partners i mer personliga sammanhang.

”Spearheadsprojekten visade sig vara det kanske mest effektiva verktyget för att främja vårt mål att ta grafen ut ur laboratoriet och in på marknaden.”

Konsortiet för industri och innovation inom 2D-material – vad är det och hur kommer det att påverka 2D-materialområdet i framtiden?
Syftet är att inrätta en affärsdriven sammanslutning för att driva ett industriellt ramverk för 2DM i Europa och föra samman stora industriföretag, små och medelstora företag, nystartade företag och investerare för att främja innovation med fokus på industriell FoU med hög TRL. Detta kommer att göra det möjligt för europeiska företag att påskynda sin lansering på EU-marknaden och ha en direkt inverkan på tillväxten inom området. Våra partner i Graphene Flagship har varit engagerade i denna sammanslutning från första början, och den kommer att vara en viktig intressent när teknik som bygger på 2D-material fortsätter att komma ut på marknaden.

Spin-out-företag – hur har flaggskeppet för grafen bidragit till deras etablering?
Vi har haft många workshops för att skapa dialog mellan olika intressenter och för att förstå färdplanerna. Uppsökande verksamhet har bidragit till att marknadsföra nystartade företag. Ett exempel är Mobile World Congress. Vi har också tillhandahållit skräddarsytt IP-stöd, allt från patentfonder till praktisk rådgivning. Affärsutvecklare har spelat en avgörande roll i några av avknoppningarna och har till och med senare blivit VD och på andra sätt varit direkt engagerade. Finansieringen har i hög grad hjälpt de nystartade företagen att utveckla sina produkter och minska de tekniska riskerna.

Vill du veta mer om Graphene Flagships tio år?
Här kan du läsa magasinet. Eller ladda ned pdf:en direkt här.

Foto: Kari Hjelt på Graphene Week i Göteborg, hösten 2023. ©Graphene Flagship

Fler nyheter
Nyheter | 28 juni 2024
Till minne av Patrik Carlsson
Nyheter | 27 juni 2024
Känner du till femstegsprocessen?
Nyheter | 20 juni 2024
Hemelektronik och miljö – hur tänker du?

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.