Standardiseringsfrågan allt viktigare för industri och akademi

Intresset för standardisering ökar bland forskare och företag som tillverkar och använder avancerade material. Frågar man SIS kommitté för nanoteknik, SIS/TK 516, är fler medlemsföretag och ett ökat arbete med att påverka internationella standardförslag, två tydliga tecken.

– Nya funktionella material som grafen, 2D-material och nanocellulosa lanseras ofta som hållbara alternativ till petroleumbaserade material. Här spelar standarder en viktig roll, både för att definiera materialens egenskaper och funktionalitet, men också som en typ av kvalitetsstämpel, berättar Åsalie Hartmanis, projektledare vid Chalmers Industriteknik.

Nanocellulosa är ett talande exempel på hur det kan gå fel.

Att standarder utvecklas för rätt material så att de standarder som tas fram inte blir ett hinder vid marknadsintroduktion, är helt avgörande, menar hon. Och eftersom arbetet styrs av deltagarna och bygger på konsensus är möjligheterna att påverka internationella standarder stora.

– Nanocellulosa är ett talande exempel på hur det kan gå fel. De flesta standarder som utvecklats gäller för den kristallina formen. I Norden är huvuddelen av nanocellulosa fibrillär. Det innebär att de aktuella standarderna inte gäller för svenska och nordiska tillverkare, fortsätter Åsalie Hartmanis.

Engagemang redan i experimentstadiet
I rapporten ”Graphene and nanocellulose – from GAP analysis to increased competitiveness with the aid of standardization” (Här kan du läsa rapporten Graphene and nanocellulose) som är resultatet av ett Vinnovaprojekt tillsammans med SIS och RISE, poängteras vikten av ett tidigt engagemang i standardiseringsarbetet, redan i experimentstadiet.

– Här går det verkligen att vara med från början, särskilt för grafenföretagen. I det nya standardiseringsprojektet som precis har startat inom SIO Grafen kommer Chalmers Industriteknik tillsammans med SIS, RISE och ett antal företag att gå igenom vad som ligger i pipeline hos ISO, matcha det mot svenska behov och, där det behövs, lägga fram svenska förslag. Vi sätter också i gång ett nordiskt samarbete på området, säger Åsalie Hartmanis.

Vill du engagera dig i SIS/TK 516?
Vill du vara med och forma framtidens internationella standarder och bidra till mer kvalitativa material? Kontakta kommitténs ordförande Johan Ek-Weis, johan.ek-weis@chalmersindustriteknik.se.

Fler nyheter
Nyheter | 11 juni 2024
Effektiv skadeförebyggande åtgärd: Uppvärmda gångvägar minskar fallolyckor i städer
Nyheter | 11 juni 2024
Biogena kolflöden med fokus på jordbruk
Nyheter | 05 juni 2024
Marie-Louise i podden Hela kedjan om cirkulära byggprodukter av plast

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.