Chalmers Industriteknik får fortsatt förtroende i ny upphandling mot Chalmers

Vi på Chalmers Industriteknik är stolta och glada över att ha ett helt nytt ramavtal med Chalmers tekniska högskola. Avtalet ger nya möjligheter till utökat samarbete och ännu bättre förutsättningar att byggavidare på framtidens innovationer.

Den 1 april trädde ramavtalet med Chalmers i kraft där Chalmers Industriteknik är en av de två leverantörer som vunnit upphandlingen mot högskolan värd 90 miljoner kronor.

– Det innebär att vi ytterligare stärker vår strategiska samverkan med Chalmers gällande forskningsnära tjänster som syftar till att tillgängliggöra högskolans forskning för industri och offentlig verksamhet. Framför allt kommer det nya ramavtalet betyda nya möjligheter till stärkt, djupare och bredare samarbete, berättar Golaleh Ebrahimpur, VD för Chalmers Industriteknik.

”Innovativa angreppssätt har aldrig varit viktigare än idag”

Chalmers Industriteknik har sedan stiftelsen grundades 1984 haft en framgångsrik relation med Chalmers tekniska högskola, som sedan start varit stiftelsens huvudsakliga strategiska partner. Att upphandlingen tilldelats stiftelsen gör att Chalmers Industriteknik kan vidareutveckla och fördjupa det goda samarbetet med Chalmers, och stärka svenska företags konkurrenskraft utifrån de senaste forskningsresultaten.

– Vi på Chalmers Industriteknik har till uppgift att tillvarata kraften i ny kunskap baserad på forskning och bidra till framtida hållbara lösningar. Vikten av att ta fram innovativa angreppsätt baserade på vetenskap och fakta för att möta utmaningarna i vårt samhälle har kanske aldrig varit tydligare än idag, speciellt när spridningen och effekterna av Coronapandemin måste minimeras, säger Golaleh Ebrahimpur.

Om Chalmers Industriteknik

Chalmers Industriteknik är en stiftelse grundad av Chalmers tekniska högskola med omkring 110 MSEK i årlig omsättning och ungefär 100 anställda varav större delen har forskarutbildning. Vi erbjuder akademisk spetskompetens inom områdena energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi. Vi gör morgondagen redo för framtiden.

Golaleh Ebrahimpur
VD, Chalmers Industriteknik
070-820 90 72

golaleh.ebrahimpur@chalmersindustriteknik.se

Paul Häyhänen
Director, Innovation and Project Management
072-396 3303

paul.hayhanen@chalmersindustriteknik.se

Fler pressmeddelanden
Pressmeddelande | 02 juli 2024
En digital tvilling utvecklas för att undersöka vägen till Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område
Pressmeddelande | 21 maj 2024
Sverige måste ta ledartröjan i materialracet
Pressmeddelande | 04 mars 2024
2DSPIN-TECH: A new Horizon Europe project creating memories

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.