Grafen i den cirkulära ekonomin

Cirkulär ekonomi för ett hållbart samhälle är nödvändigt för framtidens skull. Här kan materialet grafen med en imponerande mångfald spela en viktig roll. Nu publicerar SIO Grafen en hyperaktuell rapport i ämnet.

I inledningen av 2021 är cirkulär ekonomi mer aktuellt än någonsin. Därför ger det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen ut en ny rapport i ämnet. Rapporten fokuserar på utmaningar och möjligheter för grafen som en del av den cirkulära ekonomin.

– Vi ser möjligheter där grafen kan bidra till minskad miljöpåverkan. Exempelvis genom att använda grafen som ersättare till sällsynta material inom elektronik, eller till att skapa lättare material vilket kan leda till energieffektivisering, säger Andreas Hanning, en av rapportförfattarna från Chalmers Industriteknik.

Dagens ekonomi är främst baserat på en linjär modell. Modellen bygger på att råvaror utvinns från naturen och leds genom ett antal steg till antingen energiåtervinning där materialet eldas upp, eller deponi där det som inte kan brännas upp deponeras. Detta linjära system kan inte fortgå på en planet med fysiska gränser, varför framtidens ekonomi måste ställas om till en cirkulär modell. I en cirkulär ekonomi cirkulerar material så långt det är möjligt innan energiåtervinning eller deponi blir aktuellt.

Tempot för samhällets cirkulära omställning måste öka. Det är därför viktigt att undersöka var det finns möjligheter att gå från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi inom alla områden i samhället, både inom etablerade system och tekniker, såväl som inom nya. Med ett nytt material som grafen finns det stora möjligheter att redan i designfasen bygga förståelse för hur produkter innehållande grafen ska återtillverkas och återvinnas.

Rapporten ”Grafen i den cirkulära ekonomin” är skriven av Andreas Hanning och Klas Cullbrand från Chalmers Industriteknik. Här återfinns en sammanställning av var grafenutvecklingen står idag, kopplat till både linjär och cirkulär ekonomi.

Fler nyheter
Nyheter | 11 juni 2024
Effektiv skadeförebyggande åtgärd: Uppvärmda gångvägar minskar fallolyckor i städer
Nyheter | 11 juni 2024
Biogena kolflöden med fokus på jordbruk
Nyheter | 05 juni 2024
Marie-Louise i podden Hela kedjan om cirkulära byggprodukter av plast

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.