Mer elektronik ska återanvändas

Varje år slängs 50 miljoner ton IT-produkter och annan elektronik världen över. Avfallet innehåller både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen som ofta släpps ut i naturen och påverkar människors hälsa. Låt ratad elektronik få ett andra liv, menar företrädare för Chalmers Industriteknik, IVL, elektronikbranschen och Blocket i en debattartikel i Ny Teknik och utropar samtidigt den 24 januari till #CircularElectronicsDay. Samtliga debattörer är deltagare i projektet ELAN, Elektronik ska återanvändas.

Elektronik är den snabbast växande avfallsströmmen i Europa, avfall som innehåller både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen. Därtill genererar tillverkningen i sig stora mängder avfall, utöver många andra avtryck som den har på miljön.

Det finns en vilja att göra rätt och många återbrukar redan. En färsk Kantar/Sifo-undersökning utförd på uppdrag av Blocket visar att hälften av de svarande i undersökningen någon gång sålt elektronik vidare, och ytterligare 25 procent skulle kunna tänka sig att göra det. Genom att öka insamling och återanvändning av elektronik kan vi tillsammans hjälpas åt att minska miljöpåverkan, elektronikavfallet och resursförbrukningen, är budskapet från projektet ELAN.

I debattartikeln ger man flera exempel på hur konsumenter kan återbruka mera:

 • När du ska köpa elektronik, undersök om produkten du behöver finns begagnad eller om det finns hållbarhetscertifierade produkter.
 • Sälj din gamla elektronik så att den får ett andra liv, och se till att radera gammal data.
 • Om du inte vill sälja dina gamla produkter, lämna dem till en återvinningscentral eller större elektronikbutik. Låt dem inte ligga i hemma i byrålådan.

Men utmaningen att köpa redan använda produkter och återbruka ligger inte enbart hos enskilda konsumenter. Stora företag och offentliga aktörer som kommuner och myndigheter kan driva på utvecklingen. Vid inköp av elektronik går det att ställa krav på att produkterna ska vara återbrukade eller designade för återbruk.

Sista onsdagen i januari, den 24/1 – då julhandeln tömt mångas plånböcker – utropar projektet till en årligen återkommande #CircularElectronicsDay, en dag då nyttan med återbruk uppmärksammas med bland annat  tips och idéer. Såväl privatpersoner som företag och lagstiftare kan påverka till en större resurshushållning av elektroniska produkter. #CircularElectronicsDay finns på Facebook.

Läs hela debattartikeln i Ny Teknik

Läs även pressmeddelandet från TCO Development, som är en av parterna i projekt ELAN

De som undertecknat debattartikeln är:

 • Hanna Ljungkvist, projektledare, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Joan Torres, projektledare, Chalmers Industriteknik
 • Andreas Rehn, Certification Developer, TCO Development
 • Erik Pettersson, miljöchef, Inrego
 • Josef Tapper, vd, Recipo
 • Thomas Hedin, miljö- och hållbarhetschef, Lenovo
 • Fredrik Benson, tf. vd, El-Kretsen
 • Vebjørn Eilertsen, Director Environmental Affairs, Elgiganten
 • Linnéa Aguero, hållbarhetsansvarig, Blocket

Samtliga debattörer är deltagare i projektet ELAN, Elektronik ska återanvändas. Projektet testar och utvärderar åtgärder för ökad återanvändning av elektronik inom ramen för det strategiska forskningsprogrammet Resource.

 

Fler nyheter
Nyheter | 11 juni 2024
Effektiv skadeförebyggande åtgärd: Uppvärmda gångvägar minskar fallolyckor i städer
Nyheter | 11 juni 2024
Biogena kolflöden med fokus på jordbruk
Nyheter | 05 juni 2024
Marie-Louise i podden Hela kedjan om cirkulära byggprodukter av plast

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.