Utvärdering av alternativ ventilationsteknik i operationssalar

Vårt dotterbolag, CIT Energy Management AB, har fått ett uppdrag som gäller utvärdering av en alternativ ventilationsteknik för operationssalar på sjukhus i utvecklingsländer.

Studier visar att det finns ett samband mellan luftrenhet i operationssalar och risk för patienter att drabbas av infektioner i samband med olika typer av kirurgi. I västvärlden får man luftrenhet i sjukhusens operationssalar genom till- och bortförsel av mycket stora och filtrerade luftflöden. För att ge tilluften rätt temperatur värms eller kyls friskluften i kraftfulla aggregat. För en stor andel av sjukhusen i utvecklingsländer finns inga ekonomiska möjligheter till sådan ventilationsutrustning, vilket resulterar i att de helt enkelt tvingas att operera under bristfälliga förhållanden.

Utbildningsdepartementet har nu, via Chalmers Innovationskontor, valt att finansiera en mätbaserad utvärdering av en alternativ tekniklösning. Denna går ut på att luften i operationssalar istället ska renas med ett mindre antal s.k. luftrenare. Sådana luftrenare är billiga, små, extremt energisnåla och mycket lättskötta. Med denna lösning skulle en väsentligt mindre mängd till- och frånluft behöva tillföras och tempereringen av rumsluften i operationssalen skulle tas om hand genom konventionella mindre luftkonditioneringsanläggningar.

Den alternativa tekniklösningen med luftrenare kommer att testas i skarpt läge i januari 2019 på ett landsortssjukhus i Tchad i Afrika. Utvärderingen kommer att baseras på mätningar av luftkvaliteten med avseende på partikelhalt, kolonibildande enheter (CFU) samt koldioxidkoncentration och lufttemperatur.

Utvärderingen får visa hur bra luftkvaliteten blir med den alternativa tekniklösningen. Preliminära bedömningar tyder på att den bör kunna förbättras högst väsentligt, jämfört med att inte ha någon luftrening alls. Om bedömningarna visar sig vara korrekta, skulle tekniken kunna vara av intresse i många sammanhang. Förutom för sjukhus i utvecklingsländer kan tekniken exempelvis vara av intresse även för hjälporganisationer och eventuellt militärsjukhus. Utvärderingen kommer att rapporteras i mars 2019.

Fler nyheter
Nyheter | 11 april 2024
Nu är rapporten ”Gravidas Bältesanvändning: Kartläggning & Testning av Komfortprodukter” publicerad
Nyheter | 08 april 2024
Chalmers Industriteknik beviljas SSF finansiering för att leda en EU-ansökan
Nyheter | 04 april 2024
Vårt senaste nyhetsbrev nr 2. 2024 är publicerat!

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.