Träffa oss på Advanced Engineering 27-28 mars

Eventinformation

Start: 2019-03-27 09:00

End: 2019-03-28 17:00

Location: Åbymässan, Åbyvägen 2, 431 62 Mölndal

Advanced Engineering är en mötesplats för utveckling och effektivisering av morgondagens högteknologiska industri och ingenjörskonst som ger dig inblick i framtidens industri.

Du hittar oss i monter A:08! Vi kommer att visa upp vad vi håller på med inom områdena energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi.

Vi kommer bland annat att presentera:

  • Autonom drönare – avancerat navigationssystem för att kunna använda drönare i närheten av människor
  • Utveckling av retursystem för spill och utskrifter från 3D-printing – projektet Cirkumat
  • Hållbara material och tillverkningsprocesser genom övergång till biobaserad råvara. Seminarie 28 mars kl 9.45: Fossilfria material – för ökad hållbarhet och konkurrenskraft. Läs mer nedan.
  • Big Science Sweden (BiSS) –  hur svenska företag ska öka sin försäljning av komponenter och utrustning till storskaliga forskningsanläggningar. Seminarie 27 mars kl 16.15: Big Science Sweden med Chalmers Industriteknik. Läs mer nedan.
  • Additiv tillverkning (AM) i metall – projekt MANUELA ska utveckla en pilotanläggning som täcker hela produktionssekvensen. Seminarie 28 mars kl 9.45: Additiv tillverkning i metall – Pilotlinje MANUELA. Läs mer nedan.
  • Möjligheternas material grafen. Seminarier: 27 mars kl 16.15: Grafen i framtidens elektronikprodukter – i Sverige och i Europa, 28 mars kl 11.45: Hur kan grafen, möjligheternas material, skapa affärsmöjligheter i Sverige? 28 mars kl 14.15. En svensk roadmap för grafenelektronik. Läs mer här nedan.
  • Teknik för att minska koldioxidutsläpp. Seminarie 27 mars kl 9.45: Radikala minskningar av koldioxidutsläpp: bli först med den senaste tekniken! Läs mer nedan.

Ladda ner din elektroniska gratisbiljett här!

Kom gärna och lyssna på våra seminarier under dessa två dagar!

Seminarier onsdag 27 mars

9.45-10.30 | Scen 3
Radikala minskningar av koldioxidutsläpp: bli först med den senaste tekniken!


Hanna Tornevall, VD på CIT Industriell Energi intervjuar professor Thore Berntsson, ordförande i International Energy Agency, Industrial Energy-related Technologies and Systems, om att världen behöver radikala minskningar av koldioxidutsläppen – både de fossila och de biogena. Men hur ska det gå till? Vilka industriella tekniker finns för radikala utsläppsminskningar?

16.15 – 17.00 | Scen 1
Big Science Sweden med Chalmers Industriteknik


Big Science Sweden – Affärsmöjligheter och avancerad teknik för internationella storskaliga forskningsanläggningar. Svensk teknik och ingenjörskompetens behövs för att bygga och utveckla stora europeiska forskningsanläggningar där Sverige är medlemmar. Bernd Ketzler & Ali Moyassari från Chalmers Industriteknik tar dig igenom denna föreläsning som skapar affärer för svensk industri.

16.15 – 17.00 | Scen 2
Grafen i framtidens elektronikprodukter – i Sverige och i Europa

Chalmers Tekniska Högskola i Sverige leder det europeiska forsknings- och innovationsprojektet Graphene Flagship, men hur ska vi kunna ta tillvara på de affärsmöjligheter som detta enorma projekt resulterar i? Johan Hammersberg, SIO Grafen och Graphene Flagship, berättar om hur flaggskeppets affärsutvecklare arbetar på europanivå och regionalnivå. Amer Ali från Graphensic kommer också att ge ett exempel på projektresultat som inom kort lanseras som ny produkt.

Länk till hela seminarieprogrammet 27 mars

Seminarier torsdag 28 mars

09.45 – 10.30 | Scen 1
Additiv tillverkning i metall – Pilotlinje MANUELA

Professor Lars Nyborg, Chalmers, Material- och tillverkning/Industri- och materialvetenskap, Chalmers Teknisk Högskola och Karl Lundahl, projektledare, Chalmers Industriteknik. AM-baserade tillverkningssekvenser innebär flera kritiska steg jämfört med konventionella produktionssekvenser. För närvarande är nyckelkompetenserna och teknikerna relaterade till dessa steg inte helt implementerade på industriell nivå. MANUELA-projektet drivs av ett konsortium bestående av industriella slutanvändare, leverantörer samt toppforskningsinstitut och har som målsättning att utveckla en pilotanläggning med öppen åtkomst, som täcker hela produktionssekvensen. Pilotlinjen kommer att valideras för tillämpningsområden som bland annat bilindustrin, flyg, energi och medicinteknik.

09.45 – 10.30 | Scen 3
Fossilfria material – för ökad hållbarhet och konkurrenskraft


Johan Felix, ansvarig för materialteknik på Chalmers Industriteknik, bjuder på presentation av det senaste vad gäller utveckling av fossilfria material och hur detta kan bidra till ert företags konkurrenskraft och hållbarhet. Vi hjälper er från idé till produktion.

11.45 – 12.30 | Scen 1
Hur kan grafen, möjligheternas material, skapa affärsmöjligheter i Sverige?

Grafen är ett nytt material som det skrivits mycket om.
— Men hur går det egentligen? Finns materialet i några produkter och hur går det för Sverige? Helena Theander, programchef för innovationsprogrammet SIO Grafen, berättar om några av de närmare 80 innovationsprojekt som startats i Sverige. Sven Forsberg från 2D fab kommer också att berätta om deras grafenprodukter och lyckade innovationsprojekt.

Länk till hela seminarieprogrammet 28 mars

14.15-15.00 | Scen 2
En svensk roadmap för grafenelektronik

Inom vilka elektronikområden kan materialet grafen höja svensk konkurrenskraft? Hur kommer vi dit? Vilka hinder måste vi tillsammans ta oss över? Caroline Dahl, RISE, beskriver SIO Grafens Elektronik-roadmap och resultatet av det arbete som pågått under 2018 med att ta fram en roadmap för svensk utveckling av grafen inom elektronikområdet.

 

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.