1 100 svenska företag omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag

Lagen om energikartläggning, EKL, syftar till att förbättra energieffektiviteten i stora företag*. Stora företag omfattar även verksamheter utan vinstsyfte, vilket innebär att även offentliga verksamheter kan räknas som företag. Redan första kvartalet 2017 ska den första rapporten lämnas till Energimyndigheten.

Energikartläggningen ska ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och hur den används i verksamheten. Den ska även ge förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att öka energieffektiviteten.

Flera företag har flaggat för att det behövs en noggrann planering av energikartläggningens olika moment för att säkerställa en kostnadseffektiv process. Många byggnader behöver också energideklareras igen, då en energideklaration är giltig i 10 år. Det är kostnadseffektivt att slå samman dessa åtgärder när man genomför EKL.

Chalmers Industriteknik erbjuder certifierat konsultstöd

Chalmers Industriteknik har lång erfarenhet av området energieffektivisering, oavsett om det gäller fastigheter, handel eller industriella verksamheter. Vi har en unik inblick i hur processen ska genomföras och våra certifierade energikartläggare erbjuder berörda företag tjänster anpassade till varje företag. Vi har även certifierade energiexperter som kan hjälpa er med energideklarationer.

 

Ta kontakt med oss för att få veta mer om hur vi kan bistå ert företag.
Kontaktpersoner hos Chalmers Industriteknik:

Bo Wikensten

bo.wikensten@cit.chalmers.se
0705-72 78 88

 

 

Per-A¦èke_150

Per-Åke Franck

per-ake.franck@cit.chalmers.se
070-606 36 72

Läs mer om lagen om energikartläggning på Energimyndighetens webbplats.

 

 

*Definitionen av stora företag är minst 250 anställda och en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Fler nyheter
Nyheter | 22 maj 2024
Digitala Produktpass: Nyckeln till cirkulära möbelflöden och hållbarhet i möbelindustrin
Nyheter | 15 maj 2024
Vi ställde några frågor till vår kollega Lilei Ye om projektet 2DSPIN-TECH
Nyheter | 13 maj 2024
Nytt projekt! Framtidens mat – om att reagera och agera

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.