Expertstöd till svenska små- och medelstora företag för Horizont Europa, Eurostars och Innovationsfonden

Det europeiska samarbetet inom forskning och innovation är av stor betydelse för Sveriges näringsliv. Samarbetet har varit till fördel för Sverige och ökar möjligheterna att lösa gemensamma samhällsutmaningar med hjälp av ny kunskap och innovation. Därför har den svenska regeringen fattat beslut om en nationell strategi för att stärka Sveriges deltagande i Horisont Europa som är EU:s största ramprogram för forskning och innovation på €95,5 miljarder.

För att Sverige ska fortsätta vara en ledande aktör i den globala konkurrensen finansierar Vinnova, Tillväxtverket och Energimyndigheten EUSME Supportkontoret. EUSME Support erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till innovativa svenska små- och medelstora företag (SMF) i syfte att stimulera, underlätta och öka svensk medverkan i EU:s program Horisont Europa, Eurostars och Innovationsfonden.

SMF har ofta begränsade resurser för att bland annat hitta rätt finansieringsverktyg, tolka regelverk och skicka in en lyckad ansökan. Med stöd av EUSME Support kan SMF bland annat diskutera sina idéer och hitta relevanta EU-program och utlysningar, utbilda sig i hur man skriver en konkurrenskraftig ansökan samt få återkoppling på ansökan, förbereda sig inför intervjun med EIC Juryn och få vägledning vid registrering i ansökningsportalerna. Efter projekt godkännande kan EUSME Support stötta även med projektinitiering, implementering, rapportering och förberedelse inför en revision.

Organisationerna som deltar i EUSME Support finns representerade över hela Sverige och har erfarenhet & kompetens inom både EU ansökninga och projekt samt affärscoaching. Många deltagare i EUSME Support har även koppling till Enterprise Europe Network (EEN) där små och medelstora företag kan få information, rådgivning och viss affärscoachning samt hitta samarbetspartners till projekt.

Projektdeltagare i EUSME Support är RISE (koordinator), Chalmers Industriteknik, LTU Business, Uminova Innovation, IVL Svenska Miljöinstitutet och ALMI Företagspartner Skåne.

Vill du veta mer?

Bakgrund porträtt
Nikolaos Xafenias

Projektledare, PhD

Fler nyheter
Nyheter | 26 maj
Nytt projekt beviljat – BIOFACE
Nyheter | 23 maj
Känner du till DecarbonAIte?
Nyheter | 22 maj
Ny klimatkalkyl för Erikshjälpen publicerad

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.