Vad ska vi göra med allt bygg- och rivningsavfall?

Image source.

Byggsektorn står för en mycket stor del av Sveriges avfallsmängder – omkring nio miljoner ton per år. Bara hälften återvinns. Nu tar projektet Constructivate ett helhetsgrepp för effektivare återvinning och mer återanvändning av material och delar från bygg- och rivningsavfall.

En svårighet med avfall från byggen och rivningar är att det rör sig om blandade material, ofta med oklar sammansättning.

– Egentligen är kanske grundfrågan hur vi kan skapa bättre ordning och reda för att effektivare ta tillvara material. Det är därför vi vill jobba tvärvetenskapligt och över flera sektorer. Vi börjar brett och får göra avgränsningar längre fram, säger Johan Felix på Chalmers Industriteknik.

Han leder det fyraåriga projektet Constructivate som är en del i forskningsprogrammet Mistra Closing the Loop II. Med projektstöd på åtta miljoner kronor från Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, är syftet att se över hur man kan uppnå en mer resurseffektiv återvinning av bygg- och rivningsavfall. I projektgruppen ingår representanter från ett tiotal företag i bygg- respektive återvinningsbranschen, Göteborgs Stad, Chalmers och flera forskningsinstitut.

En viktig målsättning med Constructivate är att ta fram metoder och ge förslag på lösningar för att bidra till att Sverige ska bli ännu bättre på att återvinna bygg -och rivningsavfall.

Att bygga grönt och hållbart är redan en konkurrensfördel för byggföretagen. Genom att använda mer återvunnet material och sekundära råvaror kan byggindustrin bli mer konkurrenskraftig. Effektivare återvinning av bygg- och rivningsavfall kan ge högre lönsamhet i återvinningsindustrin.

Målet med projektet är inte bara att utveckla tekniska lösningar utan också att kartlägga hinder och möjligheter i marknad och lagstiftning och identifiera åtgärder. Även inverkan av logistik, affärsmodeller och samarbetsformer på återvinningen ska utvärderas.

Två materialströmmar har redan identifierats som extra intressanta att följa: Betong och plast. Betong och cement eftersom det utgör en så stor del av det samlade avfallet. Plastmaterial för att det materialåtervinns i så liten utsträckning i dag.

– Det är material där vi tror att vi kan bli konkreta och hitta lösningar, säga till aktörerna att ”Ni skulle kunna jobba så här i stället”. Projektet får inte bara bli en skrivbordsprodukt. Vi vill ha en verklighetsförankring och kommer också att göra fallstudier på byggplatser, säger Johan Felix.

Om Constructivate:

Från Chalmers Industriteknik deltar även koordinator Max Björkman.

Projektpartners: Chalmers tekniska högskola, IVL Svenska Miljöinstitutet, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swerea IVF och Chalmers Industriteknik.

Industriella partners: Stena Recycling, Renova, Rivab, NCC Industry/Recycling, Peab, White, Chalmersfastigheter, Swerock, Tarkett, Cementa, IKEM PVC Forum. Dessutom deltar Miljöförvaltningen i Göteborgs stad.

Mer information om Constructivate och Mistra Closing the Loop II finns på Mistras webbplats: http://closingtheloop.se

Fler nyheter
Nyheter | 11 juni 2024
Effektiv skadeförebyggande åtgärd: Uppvärmda gångvägar minskar fallolyckor i städer
Nyheter | 11 juni 2024
Biogena kolflöden med fokus på jordbruk
Nyheter | 05 juni 2024
Marie-Louise i podden Hela kedjan om cirkulära byggprodukter av plast

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.