Grafensatsningen på Chalmers och Chalmers Industriteknik internationellt prisad

Kari Hjelt mottog utmärkelsen Tech Connect Innovation Award vid Tech Connec Worlds internationella konferens om innovation i Washington DC i mitten av maj.

När den globala organisationen TechConnect World delade ut innovationsutmärkelser vid sin årliga konferens i mitten av maj var Kari Hjelt och grafensatsningen vid Chalmers och Chalmers Industriteknik en av mottagarna. Man får utmärkelsen för arbetet med att kommersialisera det nya materialet grafen.

– Den här utmärkelsen sätter mer fokus på vårt jobb med att föra grafen från laboratoriemiljön ut i industrin, menar Kari Hjelt som är innovationsledare både i EU-satsningen på grafen, Graphene Flagship, och vid Chalmers grafencentrum i Göteborg.

Kari är, som flera andra experter på supermaterialet grafen, anställd vid Chalmers Industriteknik.

Chalmers egen satsning på forskning och innovation inom grafenområdet omfattar runt hundra forskare och studenter och man koordinerar även EU:s flaggskepp som omfattar 1000 forskare och 150 partners runtom i Europa. Arbetet sker i nära samverkan med industrin och med fokus på att skapa nya affärsmöjligheter och samarbeten. De användningsområden som man hittills har funnit för grafen är exempelvis högfrekvent elektronik, energilagring (olika typer av batterier) samt sensorer.

Om Tech Connect

TechConnect arbetar för teknisk kunskapsspridning och utveckling och för fram lovande teknologier till investerare inom privat och offentlig sektor.

TechConnect World Innovation Conference anordnas årligen i syfte att underlätta kommersialisering av innovationer genom att vara en mötesplats för forskare, innovatörer, aktörer inom immaterialrätt, företag och myndigheter.

Mer om Tech Connect

Om grafen på Chalmers och Chalmers Industriteknik

Mer om Graphene Flagship

Mer om grafen på Chalmers Industriteknik

Fler nyheter
Nyheter | 11 april 2024
Nu är rapporten ”Gravidas Bältesanvändning: Kartläggning & Testning av Komfortprodukter” publicerad
Nyheter | 08 april 2024
Chalmers Industriteknik beviljas SSF finansiering för att leda en EU-ansökan
Nyheter | 04 april 2024
Vårt senaste nyhetsbrev nr 2. 2024 är publicerat!

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.