Nu ska hushållens energisystem bli mer inkluderande

Cykla till jobbet eller installera solceller? Genus påverkar hur vi ser på hållbarhet och planerar vår energikonsumtion. I ett samarbete mellan HSB Living Lab, vårt dotterbolag Boid och studenter på Chalmers utvecklas nu ett koncept för hur hushållens energisystem kan bli mer inkluderande, jämlika och effektiva.
Foto: HSB Living Lab

Forskning pekar på att normer och beteenden kopplat till genus påverkar människors relation till energi, ändå har betydelsen av genus i utvecklingen av energisystem länge varit underskattad. Ett centralt problem är att energiteknik och energipolicy uppges vara genusneutralt, när det i själva verket är genusblint.

– Energilösningar och energipolicy antas alltså vara till för alla, men negligerar påverkan av socioekonomiska, kulturella och könsmässiga förutsättningar. Det leder till att lösningar blir mindre effektiva, uppnår fel effekter och hindrar omställningen till mer hållbara energisystem, säger Kalle Ekdahl på Boid.

Till exempel visar forskningen att det traditionellt kvinnligt kodade ansvarstagandet för hushållets hållbarhet fokuserar mot en daglig projektledning kring mat, kläder och kortare transporter. Det manligt kodade agerandet rör sig i stället mot mer övergripande tekniska investeringar.

– Det kan exempelvis vara att kvinnor oftare väljer att äta vegetarisk kost, köpa ekologiska produkter och cykla till jobbet istället för att åka bil, medan män tänker mer på att installera solceller, se över värmesystem och förbättra isolering, säger Kalle Ekdahl.

Resultatet av genusblindheten är alltså en obalans i hur hushållens energikonsumtion värderas och planeras, där det tekniska och ingenjörsmässiga perspektivet har tolkningsföreträde.

– Det vill vi vända på i det här projektet genom att undersöka hur energisystemen kan bli mer inkluderande, fortsätter Kalle Ekdahl.

I bakgrunden finns det större internationella projektet User-Centred Energy System, som bland annat fokuserar på relationen mellan genus och energianvändning. Inom det projektet har Boid sedan våren 2021 arbetat med att ta fram ett koncept för att hantera och planera hushållsenergi.

– Det är en intressant och utmanande process som inneburit att vi har gjort research inom normkritik, genusvetenskap och kritiskt tänkande, samtidigt som vi utvecklat teknik och design för en faktisk produkt, säger Kalle Ekdahl.

I början av 2022 anslöt också sex studenter från Chalmers civilingenjörsprogram till arbetet.

– Jag valde det här projektet därför att det är en både intressant och viktig fråga. Det känns meningsfullt att få vara med att tillföra något till samhället på riktigt, säger studenten Simon Isaksen.

Studenterna och Boid arbetar nu med att ta fram prototyper som under våren 2022 testas i lägenheterna på HSB Living Labs forskningsarena. Utvärdering och resultat görs både med hjälp av sensorer och intervjuer.

– I dag är det typiska styrsystemen för hushållsenergi riktat mot en individ och knutet till en app som personen har i sin egen telefon. Vi vill i stället skapa ett gränssnitt som är placerat synligt och centralt i hemmet och är naturligt tillgängligt för alla i hushållet, säger studenten Tobias Turja.

Den underliggande tesen är att all kontroll av energiförbrukning kan bidra till ett mer effektivt resursanvändande, och kontroll som har ett inkluderande, jämställt och tillgängligt gränssnitt har en än större potential.

– Det här är fortfarande en slags grundforskning, det är också därför det är så viktigt för oss att få med de här studenterna i projektet, eftersom de bidrar så mycket med både idéer och resurser, säger Kalle Ekdahl.

Han avslutar:

– Exakt vilken väg vi tar med protypen vet vi inte i dagsläget, men vi tror att potentialen är stor i ett koncept som dels uppmuntrar medlemmarna i ett hushåll att prata om energiförbrukning, dels gör det enklare för alla att hantera en framtida och kanske även instabil energiförsörjning.

Tack till HSB Living Lab för ovanstående text och bild!

Läs mer om Gender & Energy  – ett projekt inom det internationella energisamarbetet Users TCP

Läs mer om vilken forskning och annat som är på gång i HSB Living Lab

Fler nyheter
Nyheter | 20 juni 2024
Hemelektronik och miljö – hur tänker du?
Nyheter | 20 juni 2024
Sommarhälsning från Golaleh Ebrahimpur, VD, Chalmers Industriteknik
Nyheter | 20 juni 2024
Chalmers Industriteknik får Eurostars finansiering för innovativt spårbarhetsprojekt inom fiske

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.