Effektiv skadeförebyggande åtgärd: Uppvärmda gångvägar minskar fallolyckor i städer

Säker mobilitet
I Sverige är fallolyckor bland fotgängare under vintertid, på grund av halka på is och snö, ett kostsamt och växande problem.

Genom att använda data om fotgängarfalI från fyra svenska städer studerades den skadeförebyggande effekten av uppvärmda ytor. Resultaten visar att uppvärmda ytor har en betydande skadeförebyggande effekt, särskilt i städer med mer is och snö. För närvarande används fjärrvärme som värmekälla, vilket sker till en ökande kostnad. Genom att använda bergvärmesystem som värmekälla kan kostnaden avsevärt sänkas, och på så sätt säkerställa fortsatt användning och utbyggnad av uppvärmda gångvägar.

Khabat Amin som är doktorand vid Karlstad universitet och anställd vid Transportstyrelsen, har nyligen presenterat resultaten från en av deras studier ”lnjury Reducing Effect of GSHP­ Heated Pedestrian Paths” som handlar om fallolyckor på en konferens i Kanada. Vår Anna Carlsson är medförfattare till studien. Anna forskar och är expert inom området ”Säker mobilitet”.

Här hittar du artikeln.

Här finns information om området ”Säker mobilitet”.

Vill du veta mer?

Anna Carlsson

Projektledare, PhD/MEd

Fler nyheter
Nyheter | 11 juni 2024
Biogena kolflöden med fokus på jordbruk
Nyheter | 05 juni 2024
Marie-Louise i podden Hela kedjan om cirkulära byggprodukter av plast
Nyheter | 29 maj 2024
Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.