Grafensatsningen koordineras från CIT

Patrik Carlsson, Helena Theander och Kari Hjelt.

På Chalmers Industriteknik finns bred och djup kompetens inom supermaterialet grafen. Flera medarbetare är specialiserade på just grafen och förutom R&D-verksamhet inom området koordineras såväl Chalmers grafencentrum och innovationsprogrammet SIO Grafen som innovationsupporten av EU:s Graphene Flagship av CIT-anställda.

Chalmers grafencentrum samlar forskning, utbildning och innovation kring grafen och drivs som ett samarbete mellan grafenprojekt på Chalmers. Syftet är att utveckla Chalmers forskning och innovation kring grafen tillsammans med partners och entreprenörer. Centrat är en naturlig ingång till det svenska nätverket för grafenforskning och -utveckling samt till EU:s forskningsflaggskepp om grafen – Graphene Flagship. CIT:s Patrik Carlsson är föreståndare för Chalmers grafencentrum.

SIO Grafen är ett nationellt innovationsprogram med ambitionen att stärka gränsöverskridande samverkan inom grafenområdet. Programmet drivs med stöd från näringsliv, VINNOVA, Formas och Energimyndigheten. Syftet är att bygga en nationell kraftsamling och gemenskap kring grafen, identifiera och föra samman viktiga aktörer, inte minst från industrin, mot tillämpningar. Syftet är också att föreslå prioriterade områden inom forskning och innovation och att utlysa medel för demonstrationsprojekt. Målsättningen är att Sverige ska bli bland de tio främsta länderna på att använda grafen före 2030. Helena Theander på CIT är programchef för SIO Grafen och CIT ansvarar för programkontoret.

I EU:s stora satsning Graphene Flagship, som drivs från Chalmers Tekniska Högskola, fördelar EU en miljard euro över tio år för att grafen ska gå från forskning till praktisk användning. Chalmers Industriteknik leder innovationssupporten inom flaggskeppet, med CIT:s Kari Hjelt som ledare. Målet är att leda och koordinera effektiva processer för innovation och relaterade aktiviteter. Det innefattar innovationsstrategier, utveckling av IP portfölj, stimulera industrisamverkan, utbildning inom tillgångshantering, etc. Totalt omfattar Graphene Flagship 150 akademiska och industriella organisationer från 23 europeiska länder.

Mer om grafen på CIT:s webbplats

Mer om Chalmers grafencentrum på Chalmers webbplats

Mer om SIO Grafen på SIO Grafens webbplats

Mer om Graphene Flagship på flaggskeppets webbplats

Fler nyheter
Nyheter | 11 juni 2024
Effektiv skadeförebyggande åtgärd: Uppvärmda Gångvägar minskar fallolyckor i städer
Nyheter | 11 juni 2024
Biogena kolflöden med fokus på jordbruk
Nyheter | 05 juni 2024
Marie-Louise i podden Hela kedjan om cirkulära byggprodukter av plast

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.