Ny rapport: Optimization of algae cultivation using AI to significantly reduce methane emission from cattle

Tillämpad matematik & optimering
Hållbara & resurseffektiva matsystem

Rapporten delar en översikt på ett Vinnova-finansierat projekt som samlade partners Volta Greentech, Chalmers Industriteknik, IVL, SLU och Tre Bönder, för att utveckla AI-baserade metoder för att optimera tillväxten av alger i ett försök att minska metanutsläppen från jordbrukssektorn, kor specifikt.

Volta Greentech är ett svenskt företag som odlar alger och producerar en fodertillsats som kan minska metanutsläppet från kor med så mycket som cirka 80%. Detta projekt förde fram lovande rön relaterade till tankkonstruktion, biomassavkänning och AI-maskininlärningsmodeller som hjälper till att förutsäga optimala parameter för algtillväxt. Läs hela den offentliga rapporten för att lära dig mer om denna spännande teknik och dess utveckling.

Vill du veta mer?

Linnea Lindkvist

Projektledare, MSc

Berenice Gudino

Portföljförvaltare/Data Scientist, PhD

Fler nyheter
Nyheter | 13 februari 2024
Årets första nyhetsbrev är nu lanserat!
Nyheter | 12 februari 2024
CIT Renergy fortsätter framgångsrikt att koordinera Belok och LÅGAN!
Nyheter | 12 februari 2024
Värmelagring i flerbostadshus kan bidra till fastighetsbranschens klimatomställning

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.