Vi leder nytt Formas-projekt för ren luft i operationsrum

Vårt dotterbolag CIT Energy Management leder Formas-projekt för ren luft i operationsrum och andra känsliga sjukvårdslokaler. Utveckling av enkel tekniklösning speciellt tillämplig i låginkomstländer.

Enligt WHO saknas idag kunskap om effekten av enkla ventilationslösningar i operationsrum. De efterlyser därför forskning för att utvärdera om sådana system kan vara ett alternativ i resurssvaga länder.

Med utgångspunkt i en förstudie i Tchad, där rumsluftrenare användes i operationsrum, är hypotesen att det med en lämplig uppsättning av rumsapplicerade luftrenare och en tryckstyrd filtrerarad tilluftfläkt, går att skapa erforderligt hög luftrenhet i rum för allmänkirurgi även vid ogynnsamma förhållanden.

Nu har CIT Energy Management beviljats finansiering från Formas för ett projekt som är ett direkt svar på WHO:s efterlysning.

Genomförande

I projektet prövas hypotesen främst genom verifierande mätningar för ett antal optimerade tekniska uppsättningar i olika miljöer. Tester genomförs i tre huvudsteg:

  • Laboratoriemiljö på Chalmers
  • Sjukvårdsliknande miljö på Chalmers (eller annan plats)
  • Operationsrum i ”skarpt läge” på två sjukhus i DR Kongo, Bukavu

I samtliga steg undersöks främst luftkvalité med och utan luftrenande teknik.

I uppdraget ingår även att utarbeta illustrativt informationsmaterial om förebyggande åtgärder för god luftkvalitet i operationsrum. Det handlar om rutiner för handhygien, klädsel, rörelsemönster, städning med mera. För detta anlitas BOID.

Bakgrund

Enligt WHO är risken för kirurgirelaterade infektioner ca nio gånger högre i låginkomstländer jämfört med i höginkomstländer. Att ren rumsluft minskar risken för luftburen spridning av virus och andra smittor och postoperativa infektioner är väl belagt. Den traditionella tekniklösningen för att säkerställa erforderligt ren rumsluft är dock dyr, avancerad, energi- och utrymmeskrävande samt föga flexibel. Detta är problematiskt och begränsande i många sammanhang vilket bland annat aktualiserats under Coronapandemin, men som sedan länge också är en realitet i låginkomstländer där skyddsventilation bland annat därför knappt existerar. Tekniken lämpar sig heller inte för tillfällig utlokalisering i krissituationer, såsom tältsjukhus etc.

Förväntade resultat

Den alternativa tekniklösningen förväntas kunna skapa så ren luft att gällande nordiska riktlinjer för allmänkirurgi uppfylls, även vid kirurgi i operationsrum som helt saknar annan ventilation. Tekniken förväntas blir betydligt billigare, enklare, mindre, tystare, energisnålare och mer flexibel än dagens traditionella lösningar för ändamålet. På lång sikt innebär detta förhoppningsvis att fler personer kan få vård, att färre personer smittas eller infekteras samt att viktiga insatsorganisationers beredskap och kapacitet höjs.

Fler nyheter
Nyheter | 24 maj 2024
Nyhetsbrev nr 3. 2024
Nyheter | 23 maj 2024
Vi söker! Affärsinriktad projektledare inom material
Nyheter | 22 maj 2024
Digitala Produktpass: Nyckeln till cirkulära möbelflöden och hållbarhet i möbelindustrin

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.