Erfarenheter av större svenska industriella projekt för minskning av klimatgasutsläpp

Eventinformation

Start: 2021-10-19 13:30

End: 2021-10-19 17:00

Location: Online

Målgrupp: Industri, universitet och högskolor, institut och myndigheter
Moderator: Thore Berntsson
Anmälan: Senast 12 oktober till
thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se eller thore.berntsson@chalmers.se (Länk skickas till anmälda deltagare)

Seminariet anordnas av Energimyndigheten. Huvudsyftet med seminariet är att belysa erfarenheter från större industriprojekt i Sverige och att därmed identifiera möjligheter till fortsatt FoU och samspel för att underlätta den nödvändiga omställningen. Vid seminariet kommer också att diskuteras möjligheterna för svenskt nätverkande inom området, både nationellt och internationellt. (Länk till mer detaljerad beskrivning av seminariet.)

Program:

13.30
Introduktion – 
Kort om IETS, TCP i IEA
Heléne Johansson, IETS Sekretariat

13.45
Erfarenheter av värmning av stål med vätgas med stora samhällssynergier

Göran Nyström, vice VD Marknadsföring och teknologi, Ovako

Från restprodukt till nytt industriben
Henrik Brodin, Affärsutvecklingsansvarig Energi, Södra

Samarbetsprojekt och allianser för hållbar omställning:
Utmaningar och barriärer

Johan Frishammar, professor, LTU, Anna Brattström, docent, LU,  Elizaveta Averina, doktorand, LTU
Samarbete Lunds universitet, Luleå tekniska universitet och Chalmers

Behov av systemtänkande vid kombination av omställningsåtgärder i industriella processer
Elin Svensson, forskare och projektledare, CIT Industriell Energi

15.00 Fikapaus

15.10
Fem år med HYBRIT – resultat, erfarenheter och insikter
Mikael Nordlander, Director Industry Decarbonisation, Vattenfall AB

Transformativa förändringar mot cirkulär ekonomi i den petrokemiska industrin-Erfarenheter från ett stort samverkansprojekt mellan Chalmers och Borealis
Simon Harvey, professor, Chalmers, avd. Energiteknik

Parallella processer komplicerar projektgenomföranden
Rickard Lycke, projektchef Synsat-projektet, Preem AB/Hållbar Utveckling

Hållbar industriell omställning – Reflektioner angående svensk bioraffinaderiutveckling
Johanna Mossberg, Vice President Biorefinery and Energy, RISE, och adjungerad universitetslektor, Luleå tekniska universitet

16.30 Diskussion

17.00 Seminariet avslutas

Välkommen!

Thore Berntsson, ordförande i IETS TCP

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.