Gömda batterier hittas med AI och röntgen 

Gömda batterier i elektronikprodukter är ett stort problem för återvinnare världen över. Nu kan lösningen var här med hjälp av AI och en vanlig flygplatsröntgen. 

Att hitta inbyggda batterier i elektronikprodukter är ett stort problem för återvinningsindustrin. Ett nytt svenskt innovationsprojekt visar att en vanlig flygplatsröntgen kan hjälpa till i jakten på batterierna 

– Brandfarliga batterier i elektronik är ett stort problem vid återvinning. Med AI-baserad bildigenkänning på röntgenbilder kan vi hjälpa till att lösa problemet, säger Moheb Nayeri, projektledare på Chalmers Industriteknik.   

Allt fler elektroniska produkter innehåller batterier vilket kan vara problematisk ur hållbarhetssynpunkt. Ett problem är vid återvinning av el och elektronikutrustning, där det kan vara svårt att hitta alla ingående batterier för att kunna ta hand om dem på ett hållbart sätt och enligt de lagar och direktiv som finns. Detta gäller speciellt inbyggda, dolda batterier i elektronik vilka skapar stora problem för återvinnare.  

Förutom lagkrav som kräver att batterierna måste plockas ur och återvinnas på rätt sätt utgör Li-jon batterier en stor brandrisk, där mekanisk åverkan kan göra att batterierna börjar brinna. Därmed behöver återvinnare i ett tidigt skede hitta och avlägsna dessa batterier. Arbete görs i stort sett manuellt idag vilket är resurskrävande och oundvikligen leder till att misstag sker 

– Detta kan få katastrofala följder med bränder som ödelägger hela anläggningar. Det blir en fara för personal och allmänhet och kan leda till stora ekonomiska förluster. Nu har vi jobbat fram en möjlig lösning för att hitta de dolda batterierna, säger Moheb Nayeri.  

Innovationsprojektet REWEEEL (WEEE står för Waste Electrical and Electronic Equipment) är finansierat av Energimyndigheten. Här har företagen Mirec Recycling Solutions, ElKretsen, Holger Andreasen, ABB tillsammans med Chalmers Industriteknik försökt utveckla en AIbaserad bildigenkänningsprocess för att hitta batterier i röntgenbilder av elektronikprodukter. Röntgenbilderna för projektet har tagits med en standardröntgenaparat som används vid exempelvis flygplatser. Projektet har fokuseratmobiler och surfplattor och har även utredd möjligheten att på ett automatiserat sätt avlägsna batterierna ur dessa produkter.  

Trots att en relativ enkel röntgenapparat användes har projektets resultat varit lovande. Den AIbaserade bildigenkänningsmodell som utvecklats i projektet kan med god säkerhet hitta batterier i röntgenbilderna av produkterna. De utvecklade AI-algoritmerna kan lokalisera batteriet i röntgenbilden varefter olika scenarier har undersökts för hur batteriet med robotikens hjälp ska tas ut ur mobilen eller surfplattan.  Preliminära tester visar också att det finns god potential att utnyttja samma kombination av röntgen och bildigenkänning för att hitta batterier i annat elektronikavfall. Det skulle i så fall innebära ett viktigt steg mot en mer effektiv och säker återvinning av batterier och batteriinnehållande produkter. 

Projektet började september 2018 och pågår till årsskiftet. För mer information, kontakta gärna Moheb Nayeri: moheb.nayeri@chalmersindustriteknik.se
 

 

Fler pressmeddelanden
Pressmeddelande | 21 maj 2024
Sverige måste ta ledartröjan i materialracet
Pressmeddelande | 04 mars 2024
2DSPIN-TECH: A new Horizon Europe project creating memories
Pressmeddelande | 14 december 2023
Grafen framställd ur grafit från elbilsbatterier

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.