Kents myrsteg tar SME-företagen långt

Kent Rundgren är Chalmers Industritekniks Innovation Manager SME och jobbar med flera av våra små och medelstora företagskunder. Hans jobb består ofta av att sätta ihop ett ”dream team” med rätt kompetenser från Chalmers Industriteknik, Chalmers, institut och näringsliv samt, i många fall, även att söka finansiering. Nyligen blev tre (av tre möjliga) betydelsefulla ansökningar till Vinnova beviljade och de berörda företagen kan fortsätta att utveckla sina affärsidéer.

Kent, vad handlar det här om för spännande uppdrag?
Vi har fått tre nya projekt godkända inom Vinnova-utlysningen ”Innovationsprojekt i företag”. Det ena är för företaget Sioo Wood Protection AB som ska ta fram en ny generation hållbart, miljövänligt och lättskött träskydd. I FoU-teamet ingår även RISE och Swerea IVF. Det andra projektet är för Magicfirm AB som ska vidareutveckla sin 3D-skrivare för fullfärg och flera material. I FoU-teamet deltar också Chalmers och Swerea IVF. Det tredje projektet är Veprox AB som utvecklar ett flexibelt, mobilt och digitalt trygghetslarm för äldre och funktionshindrade. Chalmers Industriteknik koordinerar projekten och detta är kunder som vi har haft ett långt samarbete med.

Vilka utmaningar har de innovativa SME-företag som vi jobbar med i allmänhet?
De har oftast många utmaningar; affärsmässiga, tekniska, ekonomiska, marknadsmässiga, etc. Inför varje nytt möte infinner sig en kittlande och skön spänning – hur kommer detta att landa? Vad kan de tänkas ha för utmaningar och hur kan vi hjälpa dem att lösa dessa? Med åren har jag byggt upp en bred och djup kompetens och nätverk av kompletterande kompetenser inom allt som berör innovativa SME-företag, så att jag kan möta alla med glädje och passion och bygga förtroende.

Vad kan vi stötta dem med?
–  
Vi fungerar som bollplank och jobbar långsiktigt med att stötta företagen – och även forskarna som ingår i projekten – på olika sätt beroende på deras nuläge. Det handlar om allt från affärsmodell, teknik och marknad till finansiering och partnerskap. Givetvis har vi fokus på tekniken – mjukvara och hårdvara – och hur vi kan bygga en prototyp för att testa och utvärdera den mot marknadens krav. Vår hantverksskicklighet ligger i att för olika innovationer och marknadskrav kunna identifiera FoU-utmaningar, designa arbetspaket och FoU-team (”dream team”) för att lösa dessa utmaningar.

Varför ska man som SME-företag vända sig till Chalmers Industriteknik?
Vi har passionen, perspektiven och pondusen att hjälpa företagen att ta nästa steg. Vi är bra på att lyssna och förstå, vi har bred och djup kompetens och kan alltid identifiera utmaningar som vi löser tillsammans. Vi vill, vågar och kan!

Vilket skulle vara ditt drömprojekt?
Att få fortsätta att bistå nya innovativa SME (inom material, energi & miljöteknik) med att utveckla nya produkter och tjänster för hållbar utveckling på en global marknad. Att få synliga bevis på att mina dagliga myrsteg leder till en bättre och hållbar värld för alla på jorden när mina SME-företag tar stegen ut i världen.

Vi som jobbar med dig märker din entusiasm – vad är det som gör dig så glad?
Jag har alltid haft en positiv livssyn och trivs med livet och jobbet här på Chalmers Industriteknik. Pappa sa en gång, ”den där pojken han blir nog präst när han blir stor.” Jag blev varken präst eller lärare, men jag har nog hittat rätt plats, där jag får jobba med människor som vill skapa en bättre värld och jag får vara med på deras spännande resa. Att få kombinera passionen för entreprenörskap, affärsmannaskap och teknisk kompetens och ha förmånen att få bistå nya unga entreprenörer – det är en ynnest!

Läs mer om vårt tidigare projekt med MagicFirm

Läs mer om vårt tidigare projekt med Sioo Wood Protection

Läs mer om vårt tidigare projekt med Veprox

Behöver du också ett ”dream team”? Kontakta Kent!

e-post: kent.rundgren@cit.chalmers.se
telefon: 0730-79 42 83

Fler nyheter
Nyheter | 11 juni 2024
Effektiv skadeförebyggande åtgärd: Uppvärmda gångvägar minskar fallolyckor i städer
Nyheter | 11 juni 2024
Biogena kolflöden med fokus på jordbruk
Nyheter | 05 juni 2024
Marie-Louise i podden Hela kedjan om cirkulära byggprodukter av plast

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.