CIRCUBLADE – holistiska lösningar för cirkulär resursanvändning av uttjänta vindturbinblad

Vi presenterar CIRCUBLADE: Ett nytt och spännande projekt som kommer att utveckla holistiska lösningar för att “upcycla” uttjänta (”end-of-life”) vindturbinblad.

Livslängden för en vindturbin, vars blad huvudsakligen är gjorda av glasfiberförstärkt polymer (GFRP) komposit, är cirka 20-25 år. Den relativt korta livslängden leder till att ett stort antal turbiner inom en snar framtid kommer avvecklas. År 2025 förväntas cirka 36 000 blad tas ur drift i Europa, vilket motsvarar 240 000 ton polymerkompositavfall. För närvarande finns det ingen hållbar och effektiv lösning för att återvinna dessa blad, eftersom härdplastkompositer är komplexa och dyra att återvinna. De antingen förbränns (för att producera värme och el) eller slängs på deponier – båda förknippade med dåligt resursutnyttjande och till viss del skadliga effekter på miljön.

CIRCUBLADE-projektet syftar till att utveckla en cirkulär lösning genom återanvändning av uttjänta vindturbinblad i nya produkter med fokus på effektiv logistik, design och tillverkning samt utveckling av ett digitalt verktyg som hjälper till att uppnå en cirkulär lösning och resurseffektivitet. CIRCUBLADE ska bidra till ett mer ansvarsfullt och hållbart utnyttjande av naturresurser genom att minska efterfrågan på jungfruliga byggmaterial och till ökad hållbar återvinning/upcycling av kompositavfall. Projektet kommer bland annat att resultera i en guide för cirkulär design av gång-och cykelbroar gjorda av uttjänta vindturbinblad och en digital plattform som hjälper intresserade aktörer längs värdekedjan att ta sig in på denna marknad.

CIRCUBLADE är ett tvåårigt projekt som startade den 1 september 2022 och finansieras av Vinnova.

I projektet samarbetar nio parter: AVA Integral Structures AB, Composite Design Sweden AB, ELU Konsult AB, Fosieplast AB, P.W. Anmet, RISE, Sweco AB, Vattenfall AB, och Chalmers Industriteknik som är projektledare och koordinator.

För mer information om projektet, kontakta Karolina Kazmierczak, projektledare vid Chalmers Industriteknik.

Fler pressmeddelanden
Pressmeddelande | 02 juli 2024
En digital tvilling utvecklas för att undersöka vägen till Sveriges första energipositiva och klimatneutrala område
Pressmeddelande | 21 maj 2024
Sverige måste ta ledartröjan i materialracet
Pressmeddelande | 04 mars 2024
2DSPIN-TECH: A new Horizon Europe project creating memories

Släck kunskapstörsten med spännande läsning

Var bland de första att få reda på ny forskning inom områdena Cirkulär ekonomi, Tillämpad AI, Innovationsledning, Energi och Material. I vårt nyhetsbrev delar vi med oss av innovativa tekniker och projekt som gör märkbar skillnad för samhället. Du får också tips och inbjudningar till intressanta seminarier och event inom vårt område.