Nyheter

Lönar sig flergångsförpackningar?

I det Vinnovafinansierade projektet “Cirkulära flergångsförpackningar för medicintekniska produkter” som precis har avslutats visar vi att en cirkulär flergångsförpackning kan innebära både en miljövinst och en ekonomisk vinst.

03 december

DTCC – GATE Workshop om AI-berikade digitala tvillingar

I veckan besökte en delegation från Sofia University och GATE-institutet Göteborg. GATE är ett gemensamt initiativ mellan Chalmers Industriteknik, Chalmers och Sofia University finansierat av EU-kommissionen.

26 november

Nu tas nästa steg för standardisering av grafen

Det nystartade projektet ”Standardization, a Road to Graphene Market” tar avstamp i nationella prioriteringar för att i högre grad än tidigare agera internationellt.

26 november

Branschöverskridande storsatsning på spårbarhet för hållbar industri

För att minska vår klimatpåverkan måste vi gå från en linjär ekonomi till en cirkulär. Dagens nyttjande av jordens ändliga resurser behöver förändras i grunden och vi behöver arbeta på…

26 november

Grönare bioeten med elektriferad process

Eten är den absolut viktigaste byggstenen i kemiindustriklustret i Stenungsund, likväl som inom den kemiska industrin i sin helhet. Att producera förnyelsebar eten är en av de viktigaste åtgärderna för…

18 november

Grattis Innovitaskolan Rudan som har vunnit priset Årets Klimatkök 2021 i White guide junior

En av de deltagande skolor i projektet ReSvinn har vunnit Årets Klimatkök 2021 i White guide junior. Rudanskolan i Haninge, som ändrar namnet till Innovitaskolan Rudan, tar emot överskottsmat från…

15 november

Tillsammans designar vi en vinnande ansökan

Är ni ett innovativt företag och vill söka 700 000 kr för att utveckla en ny unik tjänst eller produkt, men saknar tid och erfarenhet. Tillsammans identifierar vi ert dream…

10 november

SME-nätverk främjar energieffektivisering

Även små och medelstora företag har mycket att vinna på att jobba aktivt med energieffektivisering, vilket framgår tydligt när projektet Nätverk för energieffektivisering (EEnet) summerar resultaten.

26 oktober

Vi sår frön för framtiden! [avsnitt 3. Cirkulär ekonomi]

Kunskap, innovation och kreativa lösningar krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Vi jobbar varje dag för att göra morgondagen redo för framtiden. Vill du också bli en del av lösningen?

26 oktober

Vilka hemligheter gömmer sig i universum? 

Företaget Qamcom som bland annat arbetar med industrialisering av elektronik för radioastronomi har tagit fram en kort film om SKA*-projektet.

25 oktober