Skottsäkra sköldar

Chalmers Industriteknik genomför ett projekt tillsammans med Saintpro och 2D fab, där målsättningen är att utveckla en skottsäker sköld med materialet grafen. Grafenet tillsätts i polykarbonat (PC), vilket resulterar i en produkt med höga mekaniska egenskaper och samtidigt en låg vikt.

Chalmers Industriteknik genomför ett projekt tillsammans med Saintpro och 2D fab, där målsättningen är att utveckla en skottsäker sköld med materialet grafen. Grafenet tillsätts i polykarbonat (PC), vilket resulterar i en produkt med höga mekaniska egenskaper och samtidigt en låg vikt.

Skottsäkerhet är en av de mest krävande tillämpningarna, som kräver spjutspets-egenskaper hos ingående material. En genomförbarhetsstudie har genomförts som visade att det går att producera kompositer av PC med grafen, och att grafen påverkar de mekaniska egenskaperna mycket positivt. Under förstudien gjordes preliminära tester av sandwichkonstruktioner, där skottsäkerhet kunde konstateras.

Projektmål

Projektet ska tillverka Sainpros unika och patenterade sköld med grafen tillsatt i materialet. Målet är att uppnå global ballistisk skyddsstandard NIJ Standard III, och europeisk skyddsstandard WPAM 6.

Om projektet lyckas kommer grafen att kunna användas i många andra olika produkter som har krav på skottsäkerhet, men också i en myriad av andra produkter, som till exempel inom fordonsindustrin.

Chalmers Industriteknik bidrar med grafenexpertis och kommer tillsammans med Chalmers utvärdera de mekaniska egenskaperna av kompositerna.

Parter och finansiärer 

Arbetet har utförts inom det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Projektgruppen består av följande partners:

 

Prata projekt med oss

Är du intresserad av att veta mer om det här projektet? Har du en liknande utmaning eller idé?

Johan Ek Weis

Kontakta mig

Andra projekt

Färdplan för grafen i energitillämpningar

Grafen har potential att användas i många olika energitillämpningar. Under 2019 tog vi fram en färdplan för grafen i energitillämpningar inom svensk industri under perioden 2020-2030. Den innehåller förslag till…

Big Science Sweden (BiSS)

Big Science Sweden (BiSS) syftar till att stärka Sveriges förmåga och resurser för att utveckla och leverera avancerad teknik och till storskaliga forskningsanläggningar där Sverige deltar. Chalmers Industriteknik leder, på…

Färre halkolyckor med automatiserat underhåll

Forskning om autonoma arbetsfordon ska ge bättre vägbanor för gång- och cykeltrafikanter.

Grafen i innebandyklubbor

I projektet Grafen i innebandyblad, ska bladen förstärkas genom att grafen i polyeten och polypropylene tillsätts. Bladen ska bli styvare men ha oförändrad vikt.

Affärssutvecklare för Elektronik

Graphene Flagship* har åtta affärsutvecklare som täcker olika teknikområden. Lilei Ye på Chalmers Industriteknik ansvarar för elektronikområdet.

Graphene Flagship – Innovation

Graphene Flagship* är ett av tre så kallade Future and Emerging Technology (FET) flaggskepp, finansierat av Europeiska kommissionen, med 145 konsortiepartners från 21…

SILLA – En förstudie om nya möjligheter för sill som livsmedel

Projekt SILLA riktar sig till mycket unga konsumenter, för att skapa en vana vid att äta sill till vardags redan under de första levnadsåren. Det finns flera utmaningar som behöver…

Cirkumat – retursystem för 3D-filament

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

Grafen i värmepumpar och för energilagring

SaltX Technology (tidigare ClimateWell) har utvecklat en banbrytande teknik med vilken energi kan lagras i salt och därefter återvinnas…

Graphene Connect – en mötesplats för grafeninnovation

Chalmers Industriteknik ansvarade under perioden 2014-2018 för att ta fram och driva en workshopserie för det europeiska programmet Graphene Flagship.