Återvinning av utdragslådor från kylmöbler

Kyl- och frysskåp (kylmöbler) innehåller i regel en större mängd plast. En betydande andel av plastinnehållet utgörs av kylmöblernas utdragslådor och hyllfack. Inför att kylmöbler hanteras för att materialåtervinnas är det sällan plastlådorna som sorteras ut separat, utan vanligtvis får de följa med resten av kylmöblerna som storleksreduceras i en kvarn efter att kompressor, olja och köldmedia först tagits omhand.

Kyl- och frysskåp (kylmöbler) innehåller i regel en större mängd plast. En betydande andel av plastinnehållet utgörs av kylmöblernas utdragslådor och hyllfack. Inför att kylmöbler hanteras för att materialåtervinnas är det sällan plastlådorna sorteras ut separat, utan vanligtvis får de följa med resten av kylmöblerna som storleksreduceras i en kvarn efter att kompressor, olja och köldmedia först tagits omhand.

Det kvarnade blandade materialet sorteras sedan på ett automatiserat sätt upp i flera materialfraktioner där en utav dessa bildar en plastrik fraktion. I den plastrika fraktionen återfinns den mesta av plasten som förekommer i kylmöbler men eftersom flera plasttyper används i produkterna blir också detta en mixad fraktion. I ett tidigare projekt upptäcktes att ifall utdragslådorna sorterades ut före det att kylmöblerna kvarnades fick den plastrika fraktionen en ökad renhetsgrad i form av att det framförallt var en viss plasttyp som förekom i fraktionen. Tack vare en mer homogen plastrik fraktion uppvisade denna potential till att kunna användas för att bland annat tillverka ny sådan plast som används för beklädnad av en kylmöbels insida (dess kabinett). Dock innebär det att lådmaterialet blir ”över”. Återvinningsföretaget i projektet var därför intresserat av att hitta avsättning för plasten i lådorna medan tillverkaren av kylmöbler var intresserat av att återvinna mer av sådant material de sätter på marknaden för att i sin tur låta det cirkulera och användas vid nytillverkning.

Vad gör vi för att möta utmaningen?

I projektet undersöktes bland annat hur utdragslådor kunde sorteras ut och hanteras på ett effektivt sätt på en utav återvinningsföretagets anläggningar för kylmöbler. För denna del togs ett antal produktionsförslag fram som innehöll allt från utplock, sortering, mellanlagring samt upparbetning inför vidare transport. Plockanalyser kombinerat med insamling av lådor genomfördes för statistikgenerering samt för att ta fram material för återvinningstester. Denna del av projektet ansvarade Chalmers Industriteknik för. Materialtesterna som leddes av Swerea IVF (numera RISE IVF) visade att för en betydande andel av lådorna i de kylmöbler som hanteras på återvinningsanläggningen kunde en kvalitativ återvunnen plastråvara med goda materialegenskaper tas fram. En viktig slutsats från projektet är därför att det finns goda möjligheter för att hitta avsättning för lådmaterialet och som därmed kan bli återvunnet.

Parter och finansiär

Chalmers Industriteknik
RISE IVF
Electrolux
Stena Technoworld

Projekttid

Juni 2017-januari 2018.

Prata projekt med oss

Är du intresserad av att veta mer om det här projektet? Har du en liknande utmaning eller idé?

Max Bekken Björkman

Kontakta mig

Andra projekt

RESK(L)AR

Projektet ”Innovativ logistiklösning för att restauranger ska nå personer i karantän”, kort RESK(L)AR, har undersökt hur restauranger kan arbeta med hemleveranser på nya sätt när gäster inte kan besöka restauranger…

Personbilars optimala livslängd utifrån perspektiven resursanvändning, emissioner och trafiksäkerhet (BILLIV)

För att nå Sveriges uppsatta miljömål behöver äldre personbilar bytas ut i tid. Men vad är egentligen bilens optimala livslängd?…

Resvinn

I projektet Resvinn vill vi skapa effektiva redistributions-system för matsvinn i Sverige genom att utveckla lösningar för logistik, affärsmodeller, IT-system, kommunikation och beteendeförändringar. Fokus i projektet är att restauranger och…

PROACTIVE: Towards a process of efficient and safe electric vehicle battery handling in the island Nordic countries

The number of electric vehicles (EVs) and hybrid electric vehicles (HEV) sold in the Nordic countries is quickly increasing, therefore there is a considerable need of designing a safe and…

E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon (E-DEL)

För att nå ett fossilfritt Sverige 2045, måste godstransportsystemet ställas om till ett fossil-oberoende system där elektrifiering har identifierats som en viktig åtgärd. Då e-handeln av livsmedel bara anses vara…

LinCS – Länka cirkularitetsmått från produkt- till samhällsnivå

Cirkulär ekonomi får allt mer uppmärksamhet runtom i världen. EU-kommissionen säger att den inte har något annat val än att genomföra övergången till en resurseffektiv och slutligen regenerativ cirkulär ekonomi…

Insamlingssystem för elbilsbatterier

Försäljningen av el- och laddhybridbilar har ökat kraftigt de senaste åren, både globalt och i Sverige. Gemensamt för dessa biltyper är att de alla innehåller ett batteri för framdrift. Det…

Repipe – innovativ återvinning av rör och profiler

I Sverige installeras varje år stora mängder rör vid nybyggnationer och vid underhåll av både byggnader och infrastruktur. Rören tillverkas till stor del inom landets gränser och enbart i Sverige…

Cirkumat – retursystem för 3D-filament

Effektivt cirkulationssystem för material i additiv tillverkning

KEEP

Spårbarhetslösning för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system