Graphene Flagship – Innovation

Graphene Flagship* är ett av tre så kallade Future and Emerging Technology (FET) flaggskepp, finansierat av Europeiska kommissionen, med 145 konsortiepartners från 21 europeiska länder.

Huvuduppdraget inom Graphene Flagship är att föra ut teknik, baserad på grafen och relaterade material, från laboratoriet till kommersiella tillämpningar.
Med denna strävan har innovation blivit ett centralt fokus för flaggskeppet.
Innovationsstödet leds av Chalmers Industriteknik, och inkluderar arbete inom:

  • Samordning av innovationsstöd
  • Innovationsmål och strategi
  • Utveckling av portfolio för immateriella tillgångar och immateriella rättigheter
  • Industrisamverkan
  • Utbildningsplattform
  • Innovationsledning

I nästa fas fortsätter vi att flytta fokus från materialforskning till komponentutveckling och systemnivåintegration. Vårt fokus är att kombinera teknik-push och marknadsbehov genom att arbeta med industrins intressenter för att öka tekniken mognadsgrad, säger Kari Hjelt.

Kari Hjelt
Graphene Flagship Head of Innovation
Chalmers Industriteknik

* Detta projekt har fått EU-finansiering från forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020 enligt bidragsavtal nummer 785219”.

Prata projekt med oss

Är du intresserad av att veta mer om det här projektet? Har du en liknande utmaning eller idé?

Kari Hjelt

Kontakta mig

Andra projekt

Färdplan för grafen i energitillämpningar

Grafen har potential att användas i många olika energitillämpningar. Under 2019 tog vi fram en färdplan för grafen i energitillämpningar inom svensk industri under perioden 2020-2030. Den innehåller förslag till…

Skottsäkra sköldar

Chalmers Industriteknik genomför ett projekt tillsammans med Saintpro och 2D fab, där målsättningen är att utveckla en skottsäker sköld med materialet grafen. Grafenet tillsätts i polykarbonat (PC), vilket resulterar i…

Grafen i innebandyklubbor

I projektet Grafen i innebandyblad, ska bladen förstärkas genom att grafen i polyeten och polypropylene tillsätts. Bladen ska bli styvare men ha oförändrad vikt.

Affärssutvecklare för Elektronik

Graphene Flagship* har åtta affärsutvecklare som täcker olika teknikområden. Lilei Ye på Chalmers Industriteknik ansvarar för elektronikområdet.

Grafen i värmepumpar och för energilagring

SaltX Technology (tidigare ClimateWell) har utvecklat en banbrytande teknik med vilken energi kan lagras i salt och därefter återvinnas…

Graphene Connect – en mötesplats för grafeninnovation

Chalmers Industriteknik ansvarade under perioden 2014-2018 för att ta fram och driva en workshopserie för det europeiska programmet Graphene Flagship.

Grafen – ett material för framtidens trafiklösningar

I en studie som Chalmers Industriteknik genomfört på uppdrag av norska Statens Vegvesen framkommer att supermaterialet grafen har många potentiella användnings­områden för transportinfrastrukturen.