Ställ om till fossilfri och hållbar produktion

Hållbara material och tillverkningsprocesser genom övergång till biobaserad råvara

Låt oss utvärdera hur din verksamhet kan bli mer hållbar genom att byta ut fossilbaserade mot förnyelsebara material. Vi kan hjälpa till från idé till produktion.

— Eftersom vi har en bra överblick över kommersiellt tillgängliga, förnybara material, samt deras egenskaper och prisbild kan vi utvärdera olika förnybara alternativ och rekommendera alternativmaterial i produkter och produktion, säger Johan Felix, expert inom bland annat bioekonomi på Chalmers Industriteknik.

Vi kan utvärdera alternativmaterial och ta fram anpassad produktdesign eller produktionsmetod för materialet samt skräddarsy biobaserade material.

Vi deltar just nu i ett flertal innovationsprojekt varav ett siktar på att utveckla biobaserade komponenter för limmer och färger som bland annat ska användas av Göteborgs stad i deras satsning på en helt fossilfri förskola.

Vill du veta mer?

Kontakta Johan Felix

Kontakt

Johan Felix (affärsutveckling)

Kontakta mig