Johan Felix (affärsutveckling)

Johan brinner för att öka samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi och därigenom se till att forskningsresultat snabbare omsätts till samhällsnytta och ökad konkurrenskraft. Han arbetar med att skapa och driva stora samverkansprojekt där helhetsgrepp tas på avgörande hållbarhetsfrågor och systemförändringar i samhället, och där akademi, industri, offentlig sektor och civilsamhället samverkar. Johan är särskilt intresserad av frågor som rör energi- och materialförsörjning i den cirkulära ekonomin.

Johan har mångårig erfarenhet av materialrelaterad FoU kring biobaserade material, plast, återvinning och hållbarhet, utveckling av materialteknik i samarbete med svensk industri, projektledning inom internationella storföretag respektive små groddföretag, samverkansprojekt mellan stort antal parter i såväl nationella som internationella sammanhang samt teknikledning, patentfrågor, patentstrategi och kommersialisering av innovationer. Johan har även grundat och drivit utvecklingsföretag.

Johan är civilingenjör i kemiteknik samt teknologie doktor i polymerteknologi från Chalmers.

Titel PhD/MSc
Expertis Polymera material, bioekonomi
Telefon 031-7724308
Mobil 073-394 09 43
Epost johan.felix@chalmersindustriteknik.se
Citat
Det är otroligt motiverande att se lösningar som vi har varit med att utveckla i användning ute hos företag eller på andra platser i samhället. Att inse att vi bidragit till något viktigt är den bästa belöningen i det här jobbet.

Johan reder ut begreppen...

Övergång till biobaserad råvara

Johan brinner för att öka samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi och därigenom se till att forskningsresultat snabbare omsätts till samhällsnytta och ökad konkurrenskraft. Han arbetar med att skapa och driva stora samverkansprojekt där helhetsgrepp tas på avgörande hållbarhetsfrågor och systemförändringar i samhället, och där akademi, industri, offentlig sektor och civilsamhället samverkar. Johan är särskilt intresserad av frågor som rör energi- och materialförsörjning i den cirkulära ekonomin.