Gemensam energiklassning av byggbodar minskar klimatpåverkan

Vårt dotterbolag CIT Energy Management har medverkat i projektet att ta fram en branschgemensam standard för energiklassning av byggbodar och bodetableringar.

Ett stort antal leverantörer och beställare har gemensamt och med stor konsensus tagit fram ett dokument med kriterier för energiklassning av bodar och bodetableringar.

Läs hela nyheten här.

Kontakt

Josep Termens

Kontakta mig

Kompetensområden