Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios

Cirkulär ekonomi
Industriell och Urban symbios

Projektet “Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios” syftar till att skapa ett hållbart och klimatneutralt samhälle genom samverkan och resursdelning mellan företag och verksamheter.  

Projektets mål är att identifiera och få till stånd symbiosmöjligheter mellan företag/verksamheter samt att bygga upp en långsiktig organisation för symbiossamverkan i Bengtsfors, Lysekils och Vänersborgs kommuner.

Projektet ägs av Fyrbodals kommunalförbund och Chalmers Industriteknik bidrar med expertkunskap och metoder för utveckling av industriella symbioser. Projektet finansieras av forskningsrådet FORMAS och har en budget på 1,5 MSEK, varav cirka 700 000 SEK till Chalmers Industriteknik. Projektet pågår mellan december 2022 och maj 2024.

Vill du veta mer?

Peter Carlsson

Projektledare, MSc

Fler projekt
Projekt

RETAKE – Pilotprojekt för utveckling och test av flergångsförpackningar

Det används cirka 2 miljarder engångsartiklar i Sverige per år, och snart hittar vi mer plast än fisk i våra hav och sjöar. Forskare menar att en hög procent av detta plastbestånd…

Projekt

Trace 4 Value – KEEP

Projektet Trace 4 Value samlar fem delprojekt om spårbarhet. De fem projekten studerar lösningar på företags- och branschspecifika behov och genom att vara en del av Trace 4 Value…

Projekt

Expertstöd till svenska små- och medelstora företag för Horizont Europa, Eurostars och Innovationsfonden

EUSME Support erbjuder kostnadsfri expertrådgivning till innovativa svenska små- och medelstora företag (SMF) i syfte att stimulera, underlätta och öka svensk medverkan i EU:s…