Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios

Cirkulär ekonomi
Industriell & urban symbios
Projektet “Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios” syftar till att skapa ett hållbart och klimatneutralt samhälle genom samverkan och resursdelning mellan företag och verksamheter.

Projektets mål är att identifiera och få till stånd symbiosmöjligheter mellan företag/verksamheter samt att bygga upp en långsiktig organisation för symbiossamverkan i Bengtsfors, Lysekils och Vänersborgs kommuner.

Projektet ägs av Fyrbodals kommunalförbund och Chalmers Industriteknik bidrar med expertkunskap och metoder för utveckling av industriella symbioser. Projektet finansieras av forskningsrådet FORMAS. Projektet pågår mellan december 2022 och maj 2024.

Vill du veta mer?

Peter Carlsson

Projektledare, MSc

Fler projekt
Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en ti…

Projekt

Utveckling av metoder för exponerings- och riskbedömning för yrkesmässig hantering av material i grafenfamiljen

Målet med projektet var att utveckla metoder för att genomföra exponeringsmätningar och riskbedömningar för hantering av grafen i svensk industri.…