ProSAFe – Personligt skydd mot fallskador – förbättrad livskvalité hos äldre

Säker mobilitet
I Nollvisionens anda kommer ProSAFe att designa, producera, testa och utvärdera estetiskt tilltalande fallskadepreventiva kläder med optimerad prestanda, komfort och prisbild.

Sveriges seniorer blir allt friskare och mer mobila. Sedan 1997 har det bland personer 80+ blivit dubbelt så vanligt att avlida till följd av fallolyckor. Mellan 2018 och 2028 prognostiseras antalet personer i åldersgruppen 80 år+ att öka med 50%. Fallolyckorna orsakar stort lidande och medför ofta ett permanent omsorgsbehov för de drabbade. Vidare kan rädslan för fall vara begränsande. Fallolyckorna kostar redan den offentliga sektorn mer än dubbelt så mycket som alla vägtrafikolyckor. Nu är det nödvändigt att vända trenden och minska fallskadorna.

I projektet deltar: RISE Research Institutes of Sweden, Stiftelsen Chalmers Industriteknik, Infonomy, Autoliv, Kungliga Tekniska Högskolan, Högskolan i Borås, Stockholms kommun, Örebro kommun, TST, Igelkott golv, Germa, Region Gotland, If Skadeförsäkring och SKPF Pensionärerna

Länk till projektsidan:
www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/personligt-skydd-mot-fallskador-forbattrad-livskvalite-hos-aldre

Vill du veta mer?

Anna Carlsson

Projektledare, PhD/MEd

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…