KEEP

Cirkulär ekonomi
Cirkulär design & spårbarhet
För att uppnå en mer resurseffektiv användning av elektriska och elektroniska (EE) produkter behöver livslängden samt användningsfasen för sådana produkter ofta förlängas. För att möjliggöra detta finns det ett behov av att samtliga aktörer i värdekedjan kan få ta del av mer information om produkterna.

Projektets vision är därför att utveckla och implementera ett spårbarhetssystem för EE-produkter där berörda aktörer enkelt kan få tillgång till information så som reparationsinstruktioner, möjligheter för återanvändning och materielinnehåll. Förväntade effekter är bland annat att (1) ökad information för köpare om hållbarhetsaspekter i nyproduktion som leder till att fler väljer produkter som är tillverkade med låg miljöpåverkan och bra arbetsförhållanden, (2) fler produkter samlas in och återanvänds; (3) högre materialåtervinningsgrader nås för insamlade produkter.

Under 2018 genomfördes en förstudie som identifierades effektmål, vilka delar i produktens livscykel som ska inkluderas i ett system samt en första sammanställning av informationsbehovet för olika företag och organisationer. Nu är i projektet i steg 2 och målet är att ta fram digitala prototyper som visar hur lösningen kan användas av olika företag och organisationer. Protyperna kommer att testas och utvärderas av projektets alla partners.

Inspelning från webinarium
Inspelning av webinarium hitta du här (YouTube).

Slutrapport
Ladda ned slutrapporten: KEEP report (in English)

Projektgrupp

Projektgruppen består av Chalmers Industriteknik (projektledare), Clas Ohlsson, Dustin, El-Kretsen, Godsinlösen, GS1, Lenovo, Naturskyddsföreningen, Scandigruppen, Sims Recycling Solutions, Stena, TCO Development, Recipo och Techbuddy.

Finansiär

Projektet finansieras av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation (UDI).

Vill du veta mer?

Sophie Charpentier

Projektledare, PhD

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…