Belok

Energi

Ett nätverk för energieffektivisering i lokalfastigheter

Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Beloks uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen i lokalfastigheter. Fokus är smarta metoder och smart teknik. Ett lika viktigt uppdrag är att sprida kunskapen i fastighetsbranschen och till närliggande branscher för att inspirera till förändring. Belok är en satsning från Energimyndigheten och myndigheten bidrar med delfinansiering och kompetens till förstudier och projekt.

För att skynda på utvecklingen mot mer energieffektiva lokalfastigheter initierades Belok av Energimyndigheten 2001. Beloks driver utvecklingsprojekt och att testar nya metoder, produkter och system. En lika viktig uppgift är att föra ut erfarenheter från projekten till fastighetsbranschen och till närliggande branscher.

Mer information på Beloks hemsida.

CIT Energy Management är genom Per-Erik Nilsson koordinator för Belok. Inom projektet har CIT Energy Management bidragit till utvecklingen av totalmetodiken för renovering av lokaler, genomfört flera totalprojekt samt genomför utredning för att bidra till energieffektiviseringen av Sveriges lokalfastigheter.

Vill du veta mer?

Per-Erik Nilsson

VD CIT Renergy, Docent

Fler projekt
Projekt

Etablering av nytt bränslecellslaboratorium

Med stöd av EU:s omstarts- och reformprojekt REACT-EU, VGR, har Chalmers fått möjlighet att etablera ett nytt laboratorium för forskning och testning av framtida bränslecellsteknol…

Projekt

Rapport om Framtida utveckling inom batteriteknik och bränsleceller

Syftet med rapporten är att ge en översikt över batteri- och bränslecellsforskningsområdet och vilken typ av kompetens som finns vid de olika universiteten i Sverige. Med särskilt…

Projekt

DigitalTwins4PEDs

Positive Energy Districts (PED) är en pusselbit i arbetet med att uppnå klimatneutralitet under de kommande årtiondena. Det är en stor utmaning att förena de olika kraven frå…