Belok

Energi

Ett nätverk för energieffektivisering i lokalfastigheter

Fastighetssektorn står för ungefär 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Beloks uppdrag är att driva utvecklingen för att minska energianvändningen i lokalfastigheter. Fokus är smarta metoder och smart teknik. Ett lika viktigt uppdrag är att sprida kunskapen i fastighetsbranschen och till närliggande branscher för att inspirera till förändring. Belok är en satsning från Energimyndigheten och myndigheten bidrar med delfinansiering och kompetens till förstudier och projekt.

För att skynda på utvecklingen mot mer energieffektiva lokalfastigheter initierades Belok av Energimyndigheten 2001. Beloks driver utvecklingsprojekt och att testar nya metoder, produkter och system. En lika viktig uppgift är att föra ut erfarenheter från projekten till fastighetsbranschen och till närliggande branscher.

Mer information på Beloks hemsida.

CIT Energy Management är genom Per-Erik Nilsson koordinator för Belok. Inom projektet har CIT Energy Management bidragit till utvecklingen av totalmetodiken för renovering av lokaler, genomfört flera totalprojekt samt genomför utredning för att bidra till energieffektiviseringen av Sveriges lokalfastigheter.

Vill du veta mer?

Per-Erik Nilsson

VD CIT Renergy

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…