Återvinning av utdragslådor från kylmöbler

Cirkulär ekonomi

Kyl- och frysskåp (kylmöbler) innehåller i regel en större mängd plast. En betydande andel av plastinnehållet utgörs av kylmöblernas utdragslådor och hyllfack. Inför att kylmöbler hanteras för att materialåtervinnas är det sällan plastlådorna sorteras ut separat, utan vanligtvis får de följa med resten av kylmöblerna som storleksreduceras i en kvarn efter att kompressor, olja och köldmedia först tagits omhand.

Det kvarnade blandade materialet sorteras sedan på ett automatiserat sätt upp i flera materialfraktioner där en utav dessa bildar en plastrik fraktion. I den plastrika fraktionen återfinns den mesta av plasten som förekommer i kylmöbler men eftersom flera plasttyper används i produkterna blir också detta en mixad fraktion. I ett tidigare projekt upptäcktes att ifall utdragslådorna sorterades ut före det att kylmöblerna kvarnades fick den plastrika fraktionen en ökad renhetsgrad i form av att det framförallt var en viss plasttyp som förekom i fraktionen. Tack vare en mer homogen plastrik fraktion uppvisade denna potential till att kunna användas för att bland annat tillverka ny sådan plast som används för beklädnad av en kylmöbels insida (dess kabinett). Dock innebär det att lådmaterialet blir ”över”. Återvinningsföretaget i projektet var därför intresserat av att hitta avsättning för plasten i lådorna medan tillverkaren av kylmöbler var intresserat av att återvinna mer av sådant material de sätter på marknaden för att i sin tur låta det cirkulera och användas vid nytillverkning.

Vad gör vi för att möta utmaningen?

I projektet undersöktes bland annat hur utdragslådor kunde sorteras ut och hanteras på ett effektivt sätt på en utav återvinningsföretagets anläggningar för kylmöbler. För denna del togs ett antal produktionsförslag fram som innehöll allt från utplock, sortering, mellanlagring samt upparbetning inför vidare transport. Plockanalyser kombinerat med insamling av lådor genomfördes för statistikgenerering samt för att ta fram material för återvinningstester. Denna del av projektet ansvarade Chalmers Industriteknik för. Materialtesterna som leddes av Swerea IVF (numera RISE IVF) visade att för en betydande andel av lådorna i de kylmöbler som hanteras på återvinningsanläggningen kunde en kvalitativ återvunnen plastråvara med goda materialegenskaper tas fram. En viktig slutsats från projektet är därför att det finns goda möjligheter för att hitta avsättning för lådmaterialet och som därmed kan bli återvunnet.

Parter och finansiär

Chalmers Industriteknik
RISE IVF
Electrolux
Stena Technoworld

Projekttid

Juni 2017-januari 2018.

Vill du veta mer?

Max Bekken Björkman

Projektledare, MSc

Fler projekt
Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en ti…