Data Management

Samla in, analysera och använd den data du behöver för effektivare processer.

Med hjälp av sensorer och IoT

Vi arbetar med att generera rätt och relevant data med hjälp av sensorer och IoT-lösningar. Men vi kan även hjälpa till att analysera stora datamängder och plocka ut den information som är viktig för dig.

Utifrån din organisations utmaningar kan informationen visualiseras och/eller bidra till en högre grad av automation för att effektivisera processer och öka interaktionen med dina intressenter.

Bernd Ketzler (gruppchef)

Kontakta mig