Energi­effektivisering i byggnader

Energieffektivisering i byggnader gynnar som regel miljö och sänker kostnader. Men det är viktigt att noga analysera vilken påverkan på exempelvis värme och ventilation olika åtgärder kan få - innan man inför dem.

Energieffektivisering i byggnader

Vi kombinerar omfattande praktisk erfarenhet med hög vetenskaplig kompetens om ekonomiska och tekniska konsekvenser av energibesparingsåtgärder. Vi har även stor vana vid, och kunskap om, modeller för energisimulering av olika typer av byggnader och dess verksamheter.

Vi hjälper dig att identifiera kostnadseffektiva energibesparingsmöjligheter samtidigt som vi säkerställer rätt inomhusklimat i befintliga byggnader. Om du planerar nybyggnation kan vi ta fram de  bästa (mest ändamålsenliga, funktionssäkra och energieffektiva) systemlösningarna för klimathållningssystem samt rätt kravformulering och utformningskriterier.

Vi erbjuder:

  • Energiledning
  • Energibesiktning
  • Utredning och kravformulering
  • Totalprojekt

Läs mer om energieffektivisering i byggnader på vårt dotterbolag CIT Energy Managements webbplats

Åsa Wahlström

Kontakta mig

Relaterade projekt

Relivs

Relivs arbetar med frågor som rör de som på ett eller annat sätt har försäljning av livsmedel, tillhandahåller lokaler för livsmedelshantering eller tillagning av livsmedel. Viktiga frågor inom området är…

Energilyftet

Utbildning som främjar byggande och renovering för fler lågenergibyggnader.

LÅGAN

En samverkan för att stimulera och öka byggtakten av lågenergibyggnader.

Relaterade nyheter

Gemensam energiklassning av byggbodar minskar klimatpåverkan

Vårt dotterbolag CIT Energy Management har medverkat i projektet att ta fram en branschgemensam standard för energiklassning av byggbodar och bodetableringar.

18 mars

Nyhetsbrev nr 2. 2021

Vill du veta det senaste inom våra spännande områden? Här kan du läsa vår senaste nyhetsbrev.

13 april