Vilka hemligheter gömmer sig i universum? 

Företaget Qamcom som bland annat arbetar med industrialisering av elektronik för radioastronomi har tagit fram en kort film om SKA*-projektet. Projektet planerar att bygga världens största radioteleskop med syftet att fördjupa vår kunskap om universum. Vi på Chalmers Industriteknik medverkar på uppdrag av Chalmers tekniska högskola. Chalmers tekniska högskola är Sveriges representant i projektet och är med i realiserandet av projektet. Forskare på Chalmers och i hela Sverige kommer att medverka till nya upptäckter tack vare SKA-teleskopen.

*SKA – Square Kilometre Array

Se filmen här.

Kontakt

Paul Häyhänen (enhetschef)

Kontakta mig