Lyckad installation av röntgenmaskin för identifiering av elektronik

På bilden syns Maxim Chukharkin från Chalmers Industriteknik, Marcus Johansson från NG metall och Haroun Ben Saad från Holger Andreassen som tillhandhåller röntgenutrustning till detta projekt. Foto: Moheb Nayeri.

Den 7 april var Moheb och Maxim från Tillämpad AI i Katrineholm, på besök hos NG metall, för att installera en röntgenmaskin i projektet XrAI WEEEsion. Personal från NG metall kommer dagligen/veckoviss röntga elektronik, så att AI modeller kan lära känna igen eftersökta komponenterna i dessa röntgenbilder.

Projektet XrAI WEEEsion (AI-baserad röntgenbild-batteridetektor för förbättrad effektivitet hos återvinningsanläggningar) går ut på att med hjälp av röntgen identifiera elektronik som innehåller främst batterier, men också andra miljöfarliga komponenter, som enligt reglemente, direktiv och säkerhetsskäl måste tas ut och hanteras separat från resten av elektronikskrot.

I detta projekt undersöks hur väl dessa komponenter kan hittas med hjälp av AI baserade bildigenkänningsmetoder i röntgenbilder, men tanken är också i längden att använda resultatet från röntgenbilderna till att lära upp känna igen dessa elektronik från vanliga bilder också. Det innebär att inom snar framtid så kommer ett vanlig kamera installeras som automatisk med röntgenbildtagning kan ta vanliga bilder av elektroniken också.

Projektet är finansierat av batterifondsprogrammet, Energimyndigheten.  

Kontakt

Moheb Nayeri

Kontakta mig

Kompetensområden