Gruppen tillämpad AI känner inte till gränser

Den här veckan reste Chalmers Industriteknik virtuellt till Guadalajara i Mexiko, för att väcka unga människors nyfikenhet och intresse för forskning, artificiell intelligens (AI) och tillämpade vetenskapsprojekt.

Berenice Gudino berättade under en timme för kandidatstudenter från Tec the Monterrey  om hur Applied AI-gruppen tar artificiell intelligens från akademin till industrin. Studenter från första till sjunde terminen inom datavetenskap, industriell fysik, robotteknik och biotekniks deltog i evenemanget.

Samtalet handlade om hur Applied AI-människor samarbetar med andra organisationer för att stärka svensk innovation och forskning inom AI. Samtalet avslutades med att presentera projektet Skin Cancer Detection, som är ett av de viktigaste pågående projekten för gruppen.

Kompetensområden