Genomförd kurs i ISO56002 – Innovationsledningssystem

Kreativitet behöver inte kvävas av struktur, den kan snarare främjas.

Att arbeta aktivt med innovationsledning och att använda sig av innovationsledningssystem (Innovation Management System) kan vara ett effektivt sätt att lyckas vara innovativ. Sedan 2019 finns det en ISO-standard (ISO56002) för just innovationsledningssystem. Under början av 2021 har fem av våra medarbetare gått en utbildning i hur denna standard fungerar och hur man på ett systematiskt sätt kan arbeta med innovation både som en organisation, men också i projekt. Med lärdomarna från kursen hoppas vi kunna stärka både hur vi som organisation kan bli mer innovativa inom våra egna styrkeområden och när det gäller att utveckla våra erbjudanden, men också i olika typer av innovationsprojekt. Eftersom många av våra kunder och partners sannolikt kommer att arbeta efter standarden framöver, är det viktigt att vi förstår den och dess terminologi.

Kursen har behandlat hur man ska arbeta enligt ISO 56002 när det kommer till:

  • Utvärdering av organisationens/projektet startpunkt.
  • Innovationsprocessens olika steg.
  • Uppföljning av innovationsresultat.
  • Vad som innefattas i innovationsledarrollen och vad som förväntas av en innovationsledare.

Är du nyfiken på detta? Ta gärna kontakt med Anton Grammatikas, Camilla Johansson, Ingrid Nyström, Johan Felix eller Jon Wingborg.

Kontakt

Jon Wingborg

Kontakta mig

Kontakt

Camilla Johansson (gruppchef)

Kontakta mig

Kontakt

Johan Felix (affärsutveckling)

Kontakta mig