Bernd Ketzler (gruppchef)

Bernd leder Tillämpad AI gruppen på Chalmers Industriteknik sedan april 2021 och är vetenskaplig koordinator för Digital Twin Cities Centre på Chalmers. Bernd har mer än 15 års erfarenhet av ledning och samordning av forsknings- och innovationsprojekt.

Bernd har tidigare jobbat med samordning och projektledning av ett antal europeiska projekt inom hållbar stadsutveckling, smarta städer och digitalisering i Tyskland och Sverige, exempelvis det interdisciplinära projektet VirtualCity@Chalmers och Industry Liason Office West (Big Science Sweden). Bernd har en MA i European Politics.

Publikationer (urval)
Ketzler, Bernd, et al. ”Digital Twins for Cities: A State of the Art Review.” Built Environment 46.4 (2020): 547-573.

Ask, A., Borgström, N., Ketzler, B., Norberg, H.  ”Digitala Tvillingar i samhällsbyggnadsprocessen”. Smart Built Environment (2020). Här kan du läsa den.

Titel Gruppchef Tillämpad AI
Expertis Digitala Tvillingar och forskningskoordinering
Mobil 073-142 08 09
Epost bernd.ketzler@chalmersindustriteknik.se