Bernd Ketzler (gruppchef)

Bernd brinner för att utnyttja digitaliseringens möjligheter och hitta lösningar på dess utmaningar. Han arbetar med projektledning, forsknings- och intressentkoordinering samt genomför studier och söker finansiering.

Bernd har tidigare jobbat med samordning och projektledning av ett antal europeiska projekt inom hållbar stadsutveckling, smarta städer och digitalisering i Tyskland och Sverige, exempelvis det interdisciplinära projektet VirtualCity@Chalmers och Industry Liason Office West (Big Science Sweden). Bernd har en MA i European Politics.

Titel Projektledare/tf gruppchef Digitalisering
Expertis Digitalisering, smarta städer, forskningskoordinering
Mobil 073-142 08 09
Epost bernd.ketzler@chalmersindustriteknik.se