Seminarium: Elektrifiering i industrin

Elektrifiering har identifierats som en av nyckelteknikerna för att minska industrins klimatpåverkan och på sikt kunna nå mål om noll eller negativa utsläpp. Möjligheterna för detta är direkt kopplade till utveckling av ny teknik, samspel med andra strategiska omställningsåtgärder (t ex koldioxidinfångning eller biobaserade processer), tillgång och variabilitet av fossilfri el till konkurrenskraftiga priser, utveckling av elbehov i andra samhällssektorer, utformning av styrmedel, effektivitet i tillståndsprocesser, affärsmodeller och finansiering för stora investeringsprojekt.

I det här seminariet kommer elektrifieringsmöjligheter i olika industrityper att presenteras och diskuteras liksom pågående större industriella satsningar och FoU-projekt. Exempel som tas upp under seminariet kommer inkludera både direkta (t ex värmepumpning) och indirekta (t ex via produktion av vätgas) elektrifieringstekniker. Seminariet kommer huvudsakligen att belysa framtida elektrifieringsmöjligheter utifrån ett industriperspektiv, men viktiga frågeställningar om samspel och konkurrens med andra samhällssektorer, och påverkan av andra omvärldsfaktorer kommer också att diskuteras.

Inom IETS TCP pågår ett internationellt samarbete med tio länder kring tekniker och system för elektrifiering i industrin (Task XIX Electrification in Industry). Som en del av det arbetet har ett svenskt konsortium bildats av KTH, Chalmers, RISE, LTH och CIT Industriell Energi, som alla har samarbeten med större svenska satsningar inom området. Seminariet genomförs i samarbete med detta konsortium.

Syften:

  • Att presentera erfarenheter och pågående satsningar inom industriell elektrifiering
  • Att diskutera åtgärder för ökad elektrifiering industrin
  • Att identifiera möjligheter till ökat nätverkande i Sverige och internationellt

Seminariet anordnas av Energimyndigheten som en del av den svenska verksamheten inom IEA-samarbetet IETS (Industrial Energy-Related Technologies and Systems), vilket är ett så kallat Technology Collaboration Programme (TCP).

Seminariet hålls på Norra Latin och vi startar med gemensam lunch.

Seminariet är avgiftsfritt. Ett fullständigt program kommer att skickas ut inom kort. Anmäl dig via Eventbrite.

Välkommen!

Thore Berntsson, ordförande i IETS TCP, och
Elin Svensson, koordinator för det svenska konsortiet inom IETS Task XIX Electrification in Industry

Eventinformation

  • Start: 2022-11-16 12:00
  • Slut: 2022-11-16 17:00
  • Plats: Stockholm, Norra Latin

Kommande event

« Se alla event