Thore Berntsson

Thore har arbetat med industriella energisystem i hela sitt yrkesverksamma liv. Som professor vid Chalmers och medarbetare på Chalmers Industriteknik delar han sin tid mellan forskning och att vara senior rådgivare inom industriella energisystem, energieffektivisering och systemanalys.

Thore är också ordförande i det internationella IEA-samarbetet IETS TCP – Industrial Energy-related Technologies and Systems.

Titel Professor
Expertis Industriella energisystem
Epost thore.berntsson@chalmersindustriteknik.se