Elin Svensson

Elin arbetar i olika forskningsprojekt inom området industriella energisystem i samarbete med Chalmers och andra universitet. Exempel på projekt utanför forskningen är vägledningar och diverse stödmaterial om energieffektivisering för företag på uppdrag av bland andra Energimyndigheten och länsstyrelserna. Andra uppdrag inkluderar potentialbedömningar och utvärderingar relaterat till exempelvis industrins elektrifiering. Elin kan också ge stöd till företag som ansöker om finansiering för investeringar i olika hållbarhetsprojekt.

Elin disputerade 2012 i forskargruppen Industriella energisystem och -tekniker på Chalmers, och är sedan 2020 docent i Energieffektiva industriella processer.

Elin har en bred kompetens och gedigen forskarerfarenhet inom området industriella energisystem. Genom flera stora projekt i samarbete med andra forskargrupper och olika processindustriföretag har hon skapat sig en djup förståelse för industrins förutsättningar för nya processlösningar, däribland olika bioraffinaderikoncept för massa- och pappersindustrin, koldioxidinfångning och lagring (CCS) samt industriell elektrifiering.

Elin har en unik överblick över processvärmeflöden inom olika typer av industri i Sverige på grund av sin medverkan i industrinära forskningsprojekt och uppdrag tillsammans med flera massa- och pappersföretag, raffinaderier och petrokemisk industri.

Titel Docent
Expertis Värmeåtervinning, energieffektiva industriella processer, processintegration
Telefon 031-16 10 75
Epost elin.svensson@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/elin-svensson-16378022/