Elin Svensson

Elin medverkar som forskare och doktorandhandledare i ett flertal forskarprojekt i samarbete med processindustri och forskare från Chalmers och andra universitet. Forskningen handlar bland annat om hur ny teknik och processintegration för ökad energieffektivitet i processindustrin kan genomföras i praktiken, hur sådana åtgärder påverkar driften av processerna – positivt och negativt – och hur man kan utforma processerna för att fungera energieffektivt såväl som flexibelt, stabilt och driftsäkert. Elin arbetar också med att ta fram vägledningar och diverse stödmaterial om energieffektivisering för företag, exempelvis genom olika myndighetsprojekt.

Elin disputerade 2012 i forskargruppen Industriella energisystem och -tekniker på Chalmers med avhandlingen ”Optimization of Investments for Strategic Process Integration and Pulp Mill Biorefinery Projects under Uncertainty”. Hennes erfarenhet från Chalmers efter disputation inbegriper bl.a. kursansvar för masterkursen Industriella Energisystem med ca 100 studenter, bihandledning av fyra doktorander, medverkan i samarbetsprojekt med Reglerteknik, Industriell Bioteknik, Miljösystemanalys, m.fl., och handledning av mer än tio examensarbeten inom området.

Elin är teknologie doktor i energi och miljö med inriktning mot industriella energisystem och civilingenjör i kemiteknik med fysik.

Titel Tekn. Dr.
Expertis Industriella energisystem, energieffektivisering, investeringsbedömning av energiåtgärder samt processintegration.
Telefon 031-16 10 75
Epost elin.svensson@chalmersindustriteknik.se
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/elin-svensson-16378022/