Utveckling av metoder för exponerings- och riskbedömning för yrkesmässig hantering av material i grafenfamiljen

Material
Grafen & andra 2D-material
Målet med projektet var att utveckla metoder för att genomföra exponeringsmätningar och riskbedömningar för hantering av grafen i svensk industri.

Vi har utvecklat en metod för att kunna mäta elementärt kol i luft som en bra proxy för exponering för grafen. För att genomföra adekvata riskbedömningar behövs mer toxikologisk information om olika parametrars betydelse för den toxiska effekten. Ett ytterligare mål har varit att sprida information om att man måsta beakta arbetsmiljön och det har uppfyllts.

Metoden för att mäta olika varianter av material i grafenfamiljen fungerar väl, då den i analysfasen kan särskilja olika grafenmaterial. Den går också att använda som en kontroll om det föreligger någon risk för exponering, då grafen alltid ger en signal som elementärt kol, men omvänt finns elementärt kol kan det vara en annan källa och fördjupade mätningar måste genomföras. En ökad medvetenhet om vikten av att mäta och bedöma exponeringen inom den svenska innovationsagendan för grafen är tydlig. Projektet har också lett till att vi framöver kommer mäta exponeringar hos olika aktörer i Sverige i ett nytt projekt.

Fakta
Finansiärer: Vinnova, Energimyndigheten och Formas genom SIO Grafen.
Projektpartners: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 2D fab, Chalmers, Lunds Universitet och Chalmers Industriteknik

Foto: Shutterstock

Vill du veta mer?

Sofia Kihlman Öiseth

Gruppchef Grafen

Blerina Gjoka

Projektledare, PhD

Fler projekt
Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…

Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Regelverket kring digitala produktpass är något som ingår i den nya Ekodesignförordningen och möbler ser ut att kunna bli en prioriterad produktkategori och därför få en ti…