Bio+programmet: Från biomassa till marknad

Energi
Material & kemi
Bio+ är ett forsknings- och innovationsprogram som finansieras av Energimyndigheten.

Programmet syftar till att utveckla biobaserade lösningar och värdekedjor samt öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra och med övriga energisystemet. De framtagna lösningarna och värdekedjorna ska vara konkurrenskraftiga, om möjligt förbättra den ekologiska statusen i mark och vatten, bidra till trygghet och jämlikhet och tillsammans bidra till flexibilitet och robusthet i energisystemet.

Vår roll på Chalmers Industriteknik är att ta fram kommunikationen kring programmet och projektresultat, på uppdrag av Energimyndigheten. Det har inneburit att ta fram design, webbplats, starta upp LinkedIn-profil samt nyhetsbrev och planera konferenser, webinarier med mera.

Här hittar du Bio+portalen.

Vill du veta mer?

Ingrid Nohlgren

Enhetschef Material och Cirkularitet

Fler projekt
Projekt

AutoWEEEdakt II – Automatisk AI baserat system för detektion av konsumentelektronikavfall

Under 2020 återvann EU 4,7 miljoner ton elektronikavfall med låg insamlingsprocent. I AutoWEEEdakt II projektet använder vi artificiell intelligens för att förbättra sorterin…

Projekt

Säker och optimal hantering för att skapa cirkulära flöden av batterier från krockade bilar (CIRC-BAT)

Med ett växande antal elfordonsbatterier som produceras och släpps ut på marknaden finns ett ökande behov av cirkulära flöden för batterier från elfordon.…

Projekt

SmartPass: Digitalisering av tre olika värdekedjor

Skapa produktpassprototyper för avancerad digitalisering för tre olika produktkategorier: Li-jon-batterier, återanvändbara LED-lampor och cirkulärt belagda stekpannor. Målet …