Bio+programmet: Från biomassa till marknad

Energi
Material
Bio+ är ett forsknings- och innovationsprogram som finansieras av Energimyndigheten.

Programmet syftar till att utveckla biobaserade lösningar och värdekedjor samt öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra och med övriga energisystemet. De framtagna lösningarna och värdekedjorna ska vara konkurrenskraftiga, om möjligt förbättra den ekologiska statusen i mark och vatten, bidra till trygghet och jämlikhet och tillsammans bidra till flexibilitet och robusthet i energisystemet.

Vår roll på Chalmers Industriteknik är att ta fram kommunikationen kring programmet och projektresultat, på uppdrag av Energimyndigheten. Det har inneburit att ta fram design, webbplats, starta upp LinkedIn-profil samt nyhetsbrev och planera konferenser, webinarier med mera.

Här hittar du Bio+portalen.

Vill du veta mer?

Ingrid Nohlgren

Enhetschef Material och Cirkularitet

Fler projekt
Projekt

TRACELAND – Innovativt spårbarhetsprojekt inom fiske

Nya landningsregler inom fisket och det europeiska digitala produktpasset (DPP) skapar nya krav för mer exakta data och en bättre förvaltning av havsresurserna. Chalmers Industrite…

Projekt

Digiclean – Automated monotoring of industrial cleaning processes

I det Vinnovafinansierade projektet samarbetar Digiclean och IKPAB tillsammans med RISE, Chalmers Industriteknik, Gnosjö Automatsvarvning AB, Parker Borås, Volvo, SKF och Clemond…

Projekt

Framtidens mat – om att reagera och agera

Året är 2035 och Sverige är i en kris. Tillgången på mat är begränsad och förväntan på myndigheternas hjälp hög. För att säkerställa att hushåll får tillgång till…