Bio+programmet: Från biomassa till marknad

Energi
Material
Bio+ är ett forsknings- och innovationsprogram som finansieras av Energimyndigheten.

Programmet syftar till att utveckla biobaserade lösningar och värdekedjor samt öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra och med övriga energisystemet. De framtagna lösningarna och värdekedjorna ska vara konkurrenskraftiga, om möjligt förbättra den ekologiska statusen i mark och vatten, bidra till trygghet och jämlikhet och tillsammans bidra till flexibilitet och robusthet i energisystemet.

Vår roll på Chalmers Industriteknik är att ta fram kommunikationen kring programmet och projektresultat, på uppdrag av Energimyndigheten. Det har inneburit att ta fram design, webbplats, starta upp LinkedIn-profil samt nyhetsbrev och planera konferenser, webinarier med mera.

Här hittar du Bio+portalen.

Vill du veta mer?

Ingrid Nohlgren

Enhetschef Material och Cirkularitet

Fler projekt
Projekt

GATE

Målet med detta EU-finansierade projekt är att bygga upp ett forskningscentrum för Big Data och AI i Sofia (Bulgarien).…

Projekt

FibRe

FibRe är ett Vinnova-finansierat kompetenscentrum med två akademiska parter (KTH och Chalmers) samt ett tjugotal företag och offentliga organisationer.…

Projekt

Quantum Sweden Innovation Platform – QSIP

Chalmers Industriteknik är värd för Innovationsplattformen som finansieras av Vinnova samt 10 partners från akademi och industri.…