Bio+programmet: Från biomassa till marknad

Bio+ är ett forsknings- och innovationsprogram som finansieras av Energimyndigheten. Programmet syftar till att utveckla biobaserade lösningar och värdekedjor samt öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra och med övriga energisystemet. De framtagna lösningarna och värdekedjorna ska vara konkurrenskraftiga, om möjligt förbättra den ekologiska statusen i mark och vatten, bidra till trygghet och jämlikhet och tillsammans bidra till flexibilitet och robusthet i energisystemet.

Vår roll på Chalmers Industriteknik är att ta fram kommunikationen kring programmet och projektresultat, på uppdrag av Energimyndigheten. Det har inneburit att ta fram design, webbplats, starta upp LinkedIn-profil samt nyhetsbrev och planera konferenser, webinarier med mera.

Här hittar du Bio+portalen.

Vill du veta mer?

Ingrid Nohlgren

Enhetschef Material och Cirkularitet

Fler projekt
Projekt

RETAKE – Pilotprojekt för utveckling och test av flergångsförpackningar

Det används cirka 2 miljarder engångsartiklar i Sverige per år, och snart hittar vi mer plast än fisk i våra hav och sjöar. Forskare menar att en hög procent av detta plastbestånd…

Projekt

Trace 4 Value – KEEP

Projektet Trace 4 Value samlar fem delprojekt om spårbarhet. De fem projekten studerar lösningar på företags- och branschspecifika behov och genom att vara en del av Trace 4 Value…

Projekt

Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios

Projektet “Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios” syftar till att skapa ett hållbart och klimatneutralt samhälle genom samverkan och resursdelni…