Svetsning av plastprodukter

Material och tillverkningsmetoder för svetsade plastprodukter utvecklades ihop med svenskt medelstort företag. Ny produktionsprocess och bättre materialval gjorde att produktionscykeln blev kortare och kvalitet högre.