Grafen i värmepumpar och för energilagring

SaltX Technology (tidigare ClimateWell) har utvecklat en banbrytande teknik med vilken energi kan lagras i salt och därefter återvinnas i form av värme eller kyla. För att öka effekten sökte de efter ett material med hög värmeledningsförmåga som klarar en aggressiv miljö. Tillsammans med Chalmers Industriteknik valde man att fokusera på grafen.

Chalmers Industriteknik har haft flera projekt tillsammans med SaltX Technology, vilka delfinansierats av Vinnova, Energimyndigheten och Formas genom SIO Grafen. Projekten har undersökt flera olika materialsystem och har påvisat en förbättrad värmeledningsförmåga med grafen.

Chalmers Industriteknik har deltagit med utveckling av grafentillverkning och ytbeläggning i labbskala, samt med projektledning och karakterisering (främst SEM och termiska mätningar). Samarbetet har nu utökats med fler partners för att skala upp teknologin och uppnå industriell produktion.

Läs mer om projektet på SaltX Technologys webbplats:

http://saltxtechnology.com/saltx-far-finansiering-till-nasta-generations-saltmaterial-okar-prestandan-fem-ganger/

http://saltxtechnology.com/saltx-ingar-avtal-med-ledande-grafen-teknikbolag-i-europa/

Andra projekt

Färdplan för grafen i energitillämpningar

Grafen har potential att användas i många olika energitillämpningar. Under 2019 tog vi fram en färdplan för grafen i energitillämpningar inom svensk industri under perioden 2020-2030. Den innehåller förslag till…

Skottsäkra sköldar

Chalmers Industriteknik genomför ett projekt tillsammans med Saintpro och 2D fab, där målsättningen är att utveckla en skottsäker sköld med materialet grafen. Grafenet tillsätts i polykarbonat (PC), vilket resulterar i…

Grafen i innebandyklubbor

I projektet Grafen i innebandyblad, ska bladen förstärkas genom att grafen i polyeten och polypropylene tillsätts. Bladen ska bli styvare men ha oförändrad vikt.

Affärssutvecklare för Elektronik

Graphene Flagship* har åtta affärsutvecklare som täcker olika teknikområden. Lilei Ye på Chalmers Industriteknik ansvarar för elektronikområdet.

Graphene Flagship – Innovation

Graphene Flagship* är ett av tre så kallade Future and Emerging Technology (FET) flaggskepp, finansierat av Europeiska kommissionen, med 145 konsortiepartners från 21…

Graphene Connect – en mötesplats för grafeninnovation

Chalmers Industriteknik ansvarade under perioden 2014-2018 för att ta fram och driva en workshopserie för det europeiska programmet Graphene Flagship.

Grafen – ett material för framtidens trafiklösningar

I en studie som Chalmers Industriteknik genomfört på uppdrag av norska Statens Vegvesen framkommer att supermaterialet grafen har många potentiella användnings­områden för transportinfrastrukturen.